Uitdagingen en meevallers
 
Voor ondernemers in de dynamische retail- en groothandel voorzien we voor 2023 en 2024 grote uitdagingen, maar ook kansen.
Het jaar 2022 werd afgesloten met een recordgroei in omzet voor de non-food detailhandel. Maar naar onze mening is er voor fysieke winkels nog weinig reden tot juichen. Er is geen reden om de vlag al uit te hangen. Dalende brutowinsten als gevolg van gestegen inkoopkosten gecombineerd met gestegen personeelskosten, hoge energiekosten en huurstijgingen met dubbele cijfers duwen veel retailers richting de rode cijfers. De hogere kosten kunnen retailers niet allemaal doorberekenen zonder omzet en marktaandeel te verliezen. Dat is zorgwekkend.
De inflatie daalt: na de piek van 2022 verwachten we dat de inflatie in de loop van 2023 geleidelijk daalt, om uit te komen op gemiddeld 5 procent. Voor 2024 verwachten we een inflatie van 4,4 procent. Maar ook dat is nog géén reden tot juichen. Dat komt door de hardnekkig hoge kerninflatie. De energieprijsschok van vorig jaar werkt nog steeds door in de prijzen van allerlei goederen en diensten. Daarnaast blijft er een sterke prikkel voor bedrijven om de prijzen te verhogen vanwege de oververhitting van de economie. Ook heeft de loongroei een vlucht genomen, wat via de hogere arbeidskosten weer zorgt opwaartse prijsdruk. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten.
Wanneer we naast deze uitdagingen echter kijken naar mogelijke meevallers, dan kunnen we ons richten op de vooruitzichten voor dit en volgend jaar: een periode met een bescheiden economische groei. Dankzij de positieve groeicijfers van het laatste kwartaal van 2022 is er geen recessie. Een combinatie van factoren heeft bijgedragen aan deze meevaller. De terughoudende consument blijft wel consumeren. In het licht van deze gunstige ontwikkelingen is ons economisch beeld positiever geworden en gaan wij nu uit van een groei van 2,0 procent in 2023 en 0,9 procent in 2024. Dat geeft ondernemers enige ruimte om in te spelen op de vele genoemde uitdagingen; van schaarste aan personeel en materialen tot een versnelling van de klimaat- en energietransitie.

Olaf Zwijnenburg, sectormanager Detail en groothandel, Rabobank Nederland
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2023 - mei | Pagina(s) 23
Categorie: Economie, Financiën
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
Met hoeveel procent verschilt uw omzet dit jaar van vorig jaar?