Inflatie een belemmering?
 
Prijsstijgingen, iedereen heeft ermee te maken. Zowel zakelijk als privé is alles duurder geworden in de afgelopen maanden. De energieprijzen hebben in 2022 de inflatie enorm gestuwd. Nu zijn het de voedselprijzen die achter elkaar hoger lijken te worden.

De inkomenseisen van werknemers worden daarom hoger en de schreeuw om een inflatiecorrectie is dagelijks hoorbaar, zoals bij de stakingen in het openbaar vervoer. Niet alleen voor een loon dat meestijgt met de inflatie, maar ook voor een lagere werkdruk. Werknemers lijken ook nog eens sneller te kiezen voor een andere werkgever, mede ingegeven door een beter loon.

Rente
De Nederlandse kapitaalmarktrente is inmiddels de 3 procent gepasseerd. De rente stijgt, met als doel om de inflatie te bestrijden. Dit heeft als effect dat de groei van de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen sterk afneemt volgens de Europese Centrale Bank, een teken van economische zwakte. Daarnaast lijkt de aankondiging van een stijging van deze kapitaalmarktrente direct van invloed op de hypotheekrente, waarvan de verhogingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Door de gestegen hypotheekrentes is de huizenmarkt afgekoeld. Nu een woninghypotheek afsluiten is dus minder gunstig geworden.

Wat zijn nu de gevolg voor uw onderneming?
In mijn dagelijkse werkzaamheden als financieringsregisseur organiseer ik veel kredietaanvragen van ondernemers. De match tussen de benodigde groeifinanciering en een geldverstrekker is nog steeds erg goed te maken. Kanttekening hierbij is wel, dat de rentetarieven op de zakelijke markt inmiddels dus ook stijgen. De zogenaamde risicoclassificatie van je kredietverzoek bepaalt voor een groot deel wat de rentevergoeding zal zijn. Deze beoordelingsmethode hangt veelal samen met zekerheden die door de geldverstrekker verkregen kunnen worden, de historisch behaalde resultaten, de kasstroom en bovendien de perspectieven die voor jouw onderneming aanwezig zijn. Wil je hier meer over weten, kijk dan eens bij investeringskansen op de diverse financieringsplatforms en ga vooral in gesprek met je vertrouwde financieel adviseur.

Advies
Hou dus rekening met hogere rentelasten in je liquiditeitsplanning als je met je kredietverzoek de markt op gaat. Diverse adviseurs staan je graag terzijde om de financieringsmarkt te verkennen en het best passende aanbod aan te kunnen bieden. Er is voldoende aanbod bij diverse financieringspartijen. Zorg wel voor een goede voorbereiding zoals een uitgebreide toelichting op de kredietaanvraag.

Inflatie hoeft echt geen belemmering te zijn om jouw groeiplannen te financieren en te realiseren!
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2023 - maart | Pagina(s) 31
 
Relevante publicaties
Uw mening
Met hoeveel procent verschilt uw omzet dit jaar van vorig jaar?