Tegenwind vraagt om stuurmanskunst
 
De economie in ons land draaide tot op heden boven verwachting. En dat is positief. Tegelijkertijd zijn de vooruitzichten minder positief. De inflatie laat de omzetten weliswaar financieel stijgen, maar de productiviteit en de toegevoegde waarde nemen in veel sectoren niet of nauwelijks toe. In sommige sectoren zal zich een krimp in volume voordoen. In onze prognoses gaan we dan ook uit van oplopende faillissementen en een lichte recessie. Een koopkrachtpakket kan dit deels ondervangen. De torenhoge gasprijzen leiden tot een verdere stijging van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Het belang van energiebesparing en versneld investeren in alternatieve energiebronnen wordt steeds groter.
Het sectorbeeld is dus uitdagend. Ondernemers moeten scherpe keuzes maken: de hogere kosten doorberekenen, interen op marges, of afschalen. Terwijl sommigen stoppen, gaan anderen bijvoorbeeld versneld investeren in de energietransitie. En naast gestegen energiekosten hebben veel ondernemers ook te maken met duurdere -en schaarse- materialen en werknemers.
Ondernemers kunnen op verschillende manieren omgaan met kostenstijgingen, bijvoorbeeld door deze zoveel mogelijk door te berekenen in de prijzen voor afnemers, genoegen te nemen met lagere winstmarges of te kiezen voor het (tijdelijk) terugbrengen of zelfs staken van hun productie.
De ruimte om kosten door te berekenen is mede afhankelijk van de concurrentiepositie. In sectoren waar doorberekenen slechts beperkt kan en de marges te krap dreigen te worden, is tijdelijk afschalen een derde optie. Dit zien we nu al gebeuren bij enkele (zeer energie-intensieve) sectoren zoals de glastuinbouw, de visserij en de productie van kunstmest en aluminium. Ook de personeelstekorten kunnen een reden zijn om af te schalen; zo zijn er winkels en horecazaken die hun openingstijden beperken.
Wij verwachten dat de meeste ondernemers met (een combinatie van) deze strategieën de vele uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De economische tegenwind vraagt echter wel om stuurmanskunst van iedere ondernemer.
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2022 - november | Pagina(s) 23
Categorie: Economie, Financiën
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
Met hoeveel procent verschilt uw omzet dit jaar van vorig jaar?