Tegenstrijdige cijfers economie en branche
 
Vierde kwartaal 2021
Wanneer we naar de economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden kijken, met als bron de gegevens van het CBS, dan zien we naast positieve ook negatieve cijfers. De consumptie van de huishoudens groeide, maar het consumentenvertrouwen daalde. De omzet van de woonbranche nam toe, maar de internetverkopen groeiden veel minder.
 
Toename bestedingen
In december van 2021 hebben de Nederlandse consumenten 4,5 procent meer besteed dan 12 maanden geleden, zo geeft het CBS aan. Onder andere werd meer geld uitgegeven aan diensten zoals verzekeringen, restaurantbezoek en bezoek aan de kapper; ook al moesten veel dienstverleners vanaf 19 december hun deuren sluiten, vanwege de coronamaatregelen. Ook de uitgaven aan duurzame producten zoals kleding, schoenen en wonen nam toe. In november en oktober was de toename nog iets meer, namelijk ruim 8 procent.
 
Woonbranche
Wanneer we de totale bestedingen vergelijken met de omzet van de woonbranche, dan zien we bij diverse segmenten van onze branche over het vierde kwartaal van 2021 eveneens positieve cijfers. De omzet van de totale detailhandel nam in het laatste kwartaal van afgelopen jaar toe met 6,1 procent. Het segment meubels en woninginrichting liet een groei zien van 4,8 procent. En het segment doe-het-zelfwinkels & keukens zag een toename van 3,8 procent. Het segment elektronica & witgoed zette in oktober echter een neergaande lijn in; deze werd ook in november en december voortgezet. (Bron: CBS)
 
Consumentenvertrouwen
Opvallend is, dat de toegenomen bestedingen tegenstrijdig zijn aan de ontwikkelingen van het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen geeft namelijk sinds de zomer van afgelopen jaar een dalende lijn aan. En die daling wordt ook in het begin van dit jaar 2022 stevig voortgezet. Het consumentenvertrouwen kwam in februari 2022 uit op -30. Dat is ruim lager dan het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op -8 ligt. (Bron: CBS)
 
Minder groei internet
Een ander opvallende ontwikkeling is, dat in het vierde kwartaal van 2021 de groei van de internetomzet van de detailhandel afzwakte. Weliswaar nam deze nog met enkele procenten toe ten opzichte van een jaar eerder, maar de totale detailhandel-omzet nam sterker toe. Het CBS: “Sinds het begin van de coronacrisis werd flink meer omgezet door internetverkopers. Maar de groei in het vierde kwartaal van 2021 was niet eerder zo laag sinds het begin van de meting in 2014.” In het eerste kwartaal van 2021 namen de internetomzetten met ruim 80 procent toe, maar sindsdien maakt de groei ervan een vrije val door.
 
 
Delen
 
STS• Sanitair & Tegel Specialist | 2022 - maart | Pagina(s) 22
Categorie: Economie
 
Relevante publicaties
Uw mening
Iedereen heeft te maken met forse kostenstijgingen. Kunt u aangeven hoeveel uw kosten zijn gestegen dit jaar?