De anderhalve-meter-samenleving
 
Jos Voss, sectorspecialist Retail bij Rabobank Nederland: De corona crisis vergt veel van de verschillende spelers in de retailsector. In deze tijden zien we onder meer een versnelde verschuiving van ‘fysiek’ naar online die geïllustreerd wordt door de groeicijfers van ‘online’. De toegang tot winkels is nu minder voor de hand liggend dan voor de crisis. Klanten zoeken naar online alternatieven en raken gewend aan het gemak van online winkelen. Voor een deel zal deze verschuiving naar online daarom een permanent karakter krijgen. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid van binnensteden waarvoor fysieke winkels samen met horeca zeer essentieel zijn. De uitdaging voor fysieke winkels en voor overige stakeholders (waaronder lokale en provinciale overheden) is om deze bedreiging te keren. Belangrijke elementen van het antwoord op de uitdagingen zijn: versnelling van de digitalisering en het meer aantrekkelijk maken van het bezoek aan de fysieke winkel via de service van het personeel en de omgeving van de winkel. Wij zien in deze lastige tijd ook veel goede initiatieven, vooral op het gebied van digitalisering. Multimate/Hubo, HEMA en Albert Heijn laten zien dat retailers hier echt werk van maken. Ruim 120 ondernemers van de dhz-zaken Hubo en Multimate hebben nu een webshop; dat is een verdubbeling, Ook op het niveau van gemeenten en winkelgebieden zien we initiatieven om samen te werken en de digitalisering naar een hoger niveau te brengen. Het gaat echter niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe digitale kanalen en hulpmiddelen, maar ook om de verbinding tussen digitalisering en de fysieke winkels. Scapino, HEMA en Rituals gaan bezorgen vanuit de winkels en combineren daarmee de kracht van de online en offline businessmodellen. Retailers als Van Haren -met een ‘nieuw\' systeem om schoenen te passen met gebruik van plexiglasschermen- en Aldi -met plan om de toegang tot de winkels te reguleren door middel van stoplichten- sorteren alvast voor op de anderhalve-meter-samenleving. De retailsector lijkt zich op de anderhalve-meter-samenleving te moeten voorbereiden; wat zeker in kleinere fysieke winkels niet eenvoudig zal zijn.
 
 
Delen
 
WTM• Woon Trend Magazine | 2020 - mei | Pagina(s) 13
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wat betekent de corona-crisis voor uw bedrijf?