Velux: 37 procent leeft in ongezonde woning
 
Ruim een derde van de Nederlanders woont in een huis waar sprake is van vocht of schimmel, een gebrek aan zonlicht, geluidsoverlast of lage temperaturen. Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2022, een jaarlijks onderzoek naar de relatie tussen het leefklimaat in gebouwen en huizen en de gezondheid in opdracht van Velux Group.
 
De Healthy Home Barometer van dit jaar focust, naar aanleiding van de recente Covid-19 pandemie, op de huizen waar we wonen en werken en de dringende behoefte aan renovatie. Het onderzoek toont aan dat miljoenen Nederlanders (37 procent) dagelijks blootgesteld worden aan een of meerdere van de binnenklimaatrisico’s. Ruim een kwart van de Nederlanders (27 procent) heeft te maken met geluidsoverlast van buren of de straat. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en slaapproblemen. 15 Procent leeft in een woning waar sprake is van lekkages, vochtige muren en daken of rotte kozijnen en vloeren, wat astma en andere ademhalingsproblemen tot gevolg kan hebben. Een op de tien Nederlanders (11 procent) met een laag inkomen is niet in staat om het huis voldoende te verwarmen, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten en ademhalingsaandoeningen. Tot slot geeft 3 procent van de Nederlanders aan dat zij hun huis te donker vinden, wat het risico op depressie en slaapproblemen vergroot.
Naast directe baten voor de gezondheid, leidt het verminderen van binnenklimaatrisico’s in Nederland ook tot grote economische voordelen. Zo blijkt dat de vermindering van blootstelling aan vocht of schimmel en een gebrek aan daglicht in woongebouwen maar liefst 2,8 miljard euro oplevert tot 2050 als gevolg van verbeterde gezondheid en productiviteit. Daarnaast levert het 2 miljard euro op aan directe besparingen op zorgkosten. Beter geventileerde scholen leveren 5,2 miljard euro tot 2050 op als gevolg van productiviteitsverbeteringen. Voor beter geventileerde kantoren komt dit neer op 7,9 miljard euro. Deze cijfers laten zien dat investeren in een gezond binnenklimaat ook een investering betekent in de Nederlandse economie. Door bestaande gebouwen te renoveren en hiermee het binnenklimaat te verbeteren, kunnen voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn en verhoogde productiviteitsniveaus worden behaald. Daarnaast zal het leiden tot energiebesparing en een vermindering van de klimaatimpact en levert het Nederland economische voordelen op.
(Op de foto: innovatieve producten van Velux)
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2022 - juni |
Categorie: Ventilatie
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken