CPB voorspellingen Nederlandse economie
 
Update coronacrisis
Door de corona-uitbraak is ongeveer 20% van de Nederlandse economie stilgevallen. Modellen geven aan dat het zeker tot eind van 2020 zal duren voordat vooral de grote sectoren weer in de buurt kunnen zijn van hun niveau van vóór de corona-uitbraak. Het dieptepunt van de economische activiteiten ligt naar verwachting in april en mei, in de veronderstelling dat de huidige maatregelen voldoende lang worden nageleefd om het aantal besmettingen op een beheersbaar niveau te houden
 
In de loop van het jaar en doorlopend naar volgend jaar zullen de andere gevolgen zich gaan manifesteren: een toenemend aantal faillissementen, oplopende werkloosheid en een toenemende staatsschuld.
Op een bbp van € 810 miljard en een staatschuld van 48,8% van het bbp en een binnen de eurozone toegestaan maximum van 60% van het bbp is er een buffer van € 90 miljard om de crisis te boven te komen, zonder dat de aangegeven grenzen zouden worden overschreden. De staatsschuld werd overi- gens in een relatief korte periode teruggebracht; in 2014 bedroeg de staatsschuld nog 68%. Dat maakt ook dat de rentes op staatsobligaties relatief laag zijn. Nederland heeft op dat gebied internationaal een oerdegelijke reputatie. Inmiddels hebben ook de rekenmeesters van het CPB zich voor het eerst uitgelaten over de economische gevolgen van de corona-uitbraak. Het is een bijna ondoenlijke opgave om daar een goede voorspelling over te doen, dus denkt men in scenario’s. Elk scenario vertegenwoordigt een combinatie van veronderstellingen die men vervolgens in bestaande modellen doorrekent ook om bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting te kunnen maken. Daar zit al gelijk het eerste risico; er is sprake van een buitengewone situatie die nog nooit eerder is voorgekomen. Niemand weet of de economische wetten in de modellen onder deze uitzonderlijke omstandigheden opgang doen, maar dat terzijde, je moet tenslotte ergens vanuit gaan. Men heeft vier scenario’s gemaakt om de gevolgen voor 2020 en 2021 in kaart te brengen. De vier scenario’s zitten allemaal tussen ‘het glas halfvol’ en ‘het glas halfleeg’. In het beste scenario gaat men ervan uit dat de contactmaatregelen drie maanden van kracht blijven en in het slechtste scenario gaat men uit van twaalf maanden. Het meest zwartgallige scenario gaat uit van een krimp van 7,3% voor dit jaar gevolgd door 2,7% krimp in 2021. Bij elkaar circa 10%. In het geval het verdampen van het bruto nationaal product in Nederland voor de rest van de wereld symptomatisch is, bedraagt de totale schade door het virus circa € 8.000 miljard en zou de schade voor Nederland € 70 miljard belopen.
De Nederlandse overheid heeft toegezegd de eerste drie maanden van de crisis het leeuwendeel van de inkomens­ verliezen af te dekken. De financiering zal gebeuren door het uitgeven van staatsobligaties op de kapitaalmarkt, gelukkig tegen lage rente. De staatsschuld, nu circa 50% van het bbp, neemt daardoor aanzienlijk toe. Vroeg of laat staan daar bezuinigingen tegenover. De rente wordt voorlopig kunstmatig laag gehouden door de ECB die staatsobligaties opkoopt van landen zodra de begroting door oplopende rente uit het lood zou komen te staan. De fondsen daartoe creëert de ECB zelf door het scheppen van digitaal geld. Dat geld wordt op de balans van de ECB gezet; mocht de ECB op vorderingen moeten afschrijven dan springen de eigenaren van de ECB (landen in Europa) bij. Zolang de ECB echter geen pogingen doet het geld terug te halen, blijven landen niet in gebreke te betalen en zal er dus geen verlies geleden worden. Een maximum is er niet – tot nu toe was dat een derde van de staatsschuld – en de ECB heeft laten weten alles te doen om de economie te steunen.
 
 
Delen
 
Categorie: Retail, Management
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wat betekent de corona-crisis voor uw bedrijf?