Stevige hitte-dip in derde kwartaal
 
Omzet blijft 6 procent achter
Het derde kwartaal van 2018 gaf een opvallend sterke daling te zien van de omzet in de woonbranche.'De omzet bleef in dat kwartaal met 6,2 procent achter', zo laat INretail, op basis van haar Woonwinkelmonitor, weten. Als gedeeltelijke verklaring hiervoor worden de hete zomermaanden gezien. Maar er zijn meer oorzaken.
 
Oorzaken daling
“De hete zomer leidde in de woonbranche tot minder aankopen”, geeft INretail terecht aan. Maar daarnaast zijn er, naast deze tijdelijke reden voor omzetdaling, ook andere aspecten die een rol spelen. Een daarvan is de vertraagde huizenverkoop. In het eerste kwartaal van 2018 constateerde het CBS al dat het aantal verhuizingen met 5 procent was gedaald. En de effecten van die teruglopende woningmarkt zijn merkbaar in de omzetten van de woonbranche. “De situatie op de woningmarkt is mede-veroorzaker van de stabilisering van de gemiddelde omzet”, stelt ook INretail.

Oververhitte woningmarkt
Bert-Jan Stelt, branchemanager Wonen van INretail: “Als de oververhitte woningmarkt er voor zorgt dat ook in andere sectoren investeringen achterblijven, ontstaat een situatie die ongezond is voor de BV Nederland. Er is een sterk verminderd aanbod van koopwoningen, er worden te weinig nieuwe huizen opgeleverd en de prijzen zijn structureel te hoog. Dat drukt heel duidelijk op de omzetten in de woonbranche.”

Vergelijking met 2017
Wanneer we de cijfers over 2018 bekijken, moeten we ons wel realiseren, dat een sterke verbetering van de omzet van 2017 ook niet te verwachten was. Het derde kwartaal van 2017 kende namelijk een bijzonder grote omzetstijging van bijna 13 procent. INretail: “De totale woonbranche toont na negen maanden in 2018 een gemiddelde omzetontwikkeling die op hetzelfde niveau zit als in 2017.” Slechts 15 procent van de woonretailers verwachtte, dat deze omzet dit jaar verbeterd kon worden.

Keukens
Opvallend is de sterke omzetdaling in de keukenbranche. Deze daalde plotseling met ruim 10 procent. “De keukensector is sterk verweven met de ontwikkelingen op de woningmarkt en dit segment noteerde in het derde kwartaal tot 10,1 procent minder omzet, waar eerst nog een groei werd genoteerd.” De periode waarin de omzet zonder veel inspanning naar de keukenretail toekwam, lijkt voorbij. Er zal binnen de gehele bedrijfskolom weer geďnvesteerd moeten worden in reclame en p.r.

Meubelen
De omzet binnen de diverse segmenten van de woonbranche bleef in het derde kwartaal achter, waar de eerste helft van 2018 veelal nog sprake was van een positieve omzetontwikkeling. Bij de meubelzaken zagen we in het eerste halfjaar al een omzetdaling van 1,4 procent: na een lichte plus in het eerste kwartaal volgde een min van ruim 4 procent. Daar bovenop komt nog de omzetdaling van 5,4 procent in het derde kwartaal.

Woningtextiel
Ook bij de andere segmenten van de woonbranche zien we deze ontwikkeling. Het segment woningtextiel liet in het eerste kwartaal nog een lichte daling zien, gevolgd door een daling van rep. 3 en 2,1 procent in de kwartalen daarna. Slaapspeciaalzaken zagen hun omzet in de zomermaanden met 8,9 procent dalen. Het segment ‘gemende zaken’ kende in het derde kwartaal een min van 7,4 procent.
 
 
Delen
 
WTM• Woon Trend Magazine | 2018 - december |
Categorie: Economie
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google