Oordeel rechtbank over Crezee hard en duidelijk
 
Uitspraak Rechtbank Overijssel
Eind vorig jaar werd Marcel Crezee, directeur van Der Kreis Nederland en Der Kreis UK, uit zijn functie ontslagen. Op 3 augustus heeft de Rechtbank Overijssel te Zwolle een uitspraak gedaan met betrekking tot dit ontslag. Crezee moet Der Kreis 860.000 euro terugbetalen.
 
“Tot het oordeel wordt gekomen dat bestuurder zich weinig gelegen heeft laten liggen aan de hem gestelde grenzen en beperkingen en bewust een situatie van onduidelijkheid heeft gecreëerd waarin hij dan als werknemer/bestuurder van de vennootschap en dan in privé als bestuurder van zijn eigen vennootschap heeft behandeld”, zo constateert de Rechtbank. “Bestuurder heeft zijn positie misbruikt om zijn eigen belangen te dienen en daarmee de belangen van de vennootschap ernstig geschaad. Het ontslag is dan ook ernstig verwijtbaar en is geen reden voor toekenning van een transitieve vergoeding. Er is evenmin aanleiding voor toekenning van een contractuele vergoeding in verband met het non-concurrentiebeding. Bestuurder moet de aan zichzelf toegekende loonsverhogingen en de teveel uitbetaalde bonussen als onverschuldigd terug betalen alsmede het restant van de geldlening en het debetsaldo van de rekening-courantverhouding met de vennootschap. Bestuurder moet tot slot vergoeden de schade die het gevolg is van het in de transacties van de vennootschap tussenschuiven van de eigen vennootschap.”

Vonnis
Het vonnis luidt, dat Marcel Crezee aan Der Kreis 860.000 euro moet terugbetalen. Het betreft een aantal zaken. In de eerste plaats gaat het om een mede door Crezee opgerichte BV Second Base Communications. Facturen die te maken hebben met reclame e.d. werden via deze BV met opslagen doorbelast naar werkmaatschappijen van Der Kreis. In de tweede plaats betreft het de opening van een pand in Purmerend, waar Der Kreis in Duitsland niet op de hoogte was. Vervolgens was er sprake van aan zichzelf toegekende loonsverhogingen en te hoge bonussen, waarvan Der Kreis ook niet op de hoogte was. Tot slot gaat het om terugbetaling van rekening-courant bedragen en een geldlening.
Daarnaast waren er kosten van privéjets. Deze werden betaald vanuit het marketingbudget, terwijl deze gelden voor 100 procent ingezet hadden moeten worden aan marketing te behoeve van de leveranciers die deze betaald hadden. Maar deze worden door de Rechtbank buiten beschouwing gelaten, aangezien Der Kreis zelf ook baat had bij het gebruik van deze privéjets.

Reacties
De redactie van vakblad KIM vroeg aan Der Kreis Duitsland en aan de nieuwe werkgever van Crezee, de MHK Group, om een reactie. Volgt er bijvoorbeeld nog een strafzaak of een hoger beroep?
“Ik vraag om uw begrip, dat wij uw vraag niet beantwoorden kunnen, aangezien beide partijen wederzijds stilzwijgen hebben afgesproken,” zo reageert Christoph Hermes, Leiter Zentrale Kommunikation bij Der Kreis afhoudend.
MHK in Duitsland antwoordt: “Het betreft hier een aangelegenheid tussen de heer Crezee en Der Kreis. Tevens gaat het hier om een oordeel in eerste instantie.”
Wordt dus vervolgd...

Voor de gehele rechterlijke uitspraak: Klik hier
 
 
Delen
 
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google