Privacy Beleid Quorum Uitgevers bv


 

Hartelijk welkom bij de internetsites van onze uitgeverij. Deze internetsites zijn een verlengstuk van onze gedrukte uitgaven. Als abonnee en lezer van onze media krijgt u, afhankelijk van het soort abonnement toegang tot bepaalde delen of diensten van onze websites. Om dit goed te kunnen regelen houden wij bepaalde gegevens van u bij. Zo krijgen onze vaste relaties - (proef-)abonnees en adverteerders - wachtwoorden om bepaalde onderdelen van deze sites te bekijken en/of wijzigingen te maken in de gegevens. Uw privacy is ons veel waard en daarom zetten wij hieronder uiteen wat ons beleid in dezen is. Zodat u weet waaraan u ons kunt houden wanneer u ons gegevens over uzelf of uw bedrijf toevertrouwt.

 


Wat is onze doelstelling

Als uitgever is het doel van Quorum Uitgevers bv om u zo goed mogelijk te informeren over onderwerpen waarin u blijkens uw abonnement op n of meer van onze media genteresseerd bent. Onze websites stellen u in staat om daarnaast zelf aan te geven over welke onderwerpen u op de hoogte gehouden wenst te worden. Deze onderwerpen kunnen u worden aangeboden door zowel onze onafhankelijke redacties als door derden. Quorum Uitgevers bv accepteert alleen aanbiedingen van derden voor zover zij door ons relevant worden geacht voor onze lezers. Dit beleid geldt zowel voor onze gedrukte als digitale media.


Welke gegevens hebben we van u?

Bent u een privpersoon (natuurlijke rechtspersoon) dan hebben wij als gevolg van uw abonnement op n of meer van onze media een bestand met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en faxnummer. Ten behoeve van de internetsite en communicatie met u vragen we daarnaast om uw e-mail adres. Via uw betalingen zien wij uw bankrekening, die wij daardoor opnemen in onze administratieve systemen.


Van sommige bedrijven (niet-natuurlijke rechtspersonen) verzamelen wij gegevens over hun producten en diensten, alsmede over de contactpersonen/functionarissen binnen deze bedrijven. De gegevens die wij publiceren over deze bedrijven zijn verkregen van henzelf dan wel gehaald uit een openbare bron of zijn door onze redacties berekend c.q. vastgesteld. Deze gegevens zijn verzameld en vastgelegd teneinde onze abonnees en lezers beter van dienst te zijn bij de orintatie op, dan wel aanschaf van deze diensten en/of producten.


Bedrijven waarvan wij deze gegevens verzameld en gepubliceerd hebben kunnen deze gegevens zelf controleren en corrigeren door middel van een wachtwoord, dat zij via onze website kunnen verkrijgen.


Wat doen we met deze gegevens?

Uw email-adres stelt ons in staat om sneller en efficinter met u te corresponderen. Daarnaast kunnen wij dit adres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van Quorum Uitgevers bv die in uw interesseprofiel passen. Net zoals dit het geval is in onze media kunnen deze producten advertenties bevatten.


Quorum Uitgevers bv zal uw gegevens niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden (of u nu een priv-persoon bent of een bedrijf), maar kan wel indien dit overeenkomt met uw interesseprofiel informatie aan u sturen in opdracht of afkomstig van derden (via bijvoorbeeld advertenties).


Wat doe ik als ik bepaalde informatie niet meer wil ontvangen?

Als u zich abonneert op n of meer van onze digitale producten kan u gevraagd worden of u daarnaast op de hoogte gehouden wilt worden van andere aanbiedingen (uiteraard binnen uw interesseprofiel), de zogeheten opt-in. Als u geen interesse hebt in deze aanvullende informatie kunt u dit aangeven in het aan- en afmeldscherm, de opt-out. Quorum Uitgevers bv behandelt priv-personen en bedrijven hierin gelijk; bent u niet (meer) genteresseerd in de toezending van bepaalde informatie dan zullen wij u hiermee niet onnodig lastigvallen. Naast het initieel aan- en afmelden krijgt u bij elke emailing van ons bedrijf de mogelijkheid om toezending in de toekomst stop te zetten.


Vanzelfsprekend kunt u ook de toezending van digitale informatieproducten (nieuwsbrieven en dergelijke) op elk moment stopzetten, net zoals u uw abonnement kunt stopzetten. Voor diensten waarvoor betaling is vereist gelden echter de condities vermeld in onze Algemene Voorwaarden.


Wat zijn cookies?

Om het inloggen te vereenvoudigen en om andere informatiediensten beter te laten functioneren, plaatsen wij cookies (kleine tekstbestandjes) via uw internet-browser op uw harde schijf. Zo kunt u aangeven uw inloggegevens te bewaren, dan herkent onze website u wanneer u inlogt. U ziet uw naam verschijnen in het inlogvenster ten teken dat u bent herkend. Daarnaast stellen cookies ons in staat om bepaalde onderdelen van de site (waaronder het poll-systeem) goed te laten werken. Deze cookies werken alleen voor de informatiediensten van Quorum Uitgevers bv, andere partijen kunnen daar niets mee.


Wat doet u met mijn IP-adres?

Iedere computer heeft een eigen nummer (IP-adres), soms loggen onze websites uw IP-adres om inzicht te kunnen krijgen in het gebruik van de paginas op onze site. Deze IP-adressen worden niet gelinked naar andere bekende informatie van u.


Wijzigingen

Quorum Uitgevers bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacybeleid. Check daarom regelmatig het Privacybeleid van Quorum Uitgevers bv.


Quorum Uitgevers en andere websites

Op de sites van Quorum Uitgevers bv kunt u ook links aantreffen naar websites van derden. Quorum Uitgevers bv kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Dit Privacybeleid geldt zowel voor al onze internetsites als alle andere activiteiten van Quorum Uitgevers bv en voldoet aan de Europese privacywetgeving (AVG) en andere relevante wetten en bepalingen over dit onderwerp.


Welke websites worden door Quorum Uitgevers bv gepubliceerd:

www.vakbladkim.nl; website van het ondernemersmagazine Keuken & -Interieur Magazine;

www.vakbladsts.nl: website van het ondernemersmagazine Sanitair- & Tegel Specialist;

www.karweimanagement.nl: website van het ondernemersmagazine Karwei Management;

www.zonvak.nl: website van het ondernemersmagazine Zonvak Magazine;

www.qumedia.nl: website van alle business-to-business media van Quorum Uitgevers bv;

www.qushop.nl: webwinkel van Quorum Uitgevers bv.


Voor deze websites bestaan tevens een aantal synoniem-URLs, die verwijzen naar n van de hierboven genoemde sites.


Mocht u naar aanleiding van ons Privacybeleid klachten, vragen of opmerkingen hebben, mailt u dan naar info@qumedia.nl.


( 2020, Quorum Uitgevers bv, alle rechten voorbehouden. Publicatiedatum: april 2018.)