Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 
Winkels nog steeds belangrijkste aanspreekpunt
 
Vijf jaar veranderende consumentenvoorkeuren
In onze snel evoluerende wereld, is het cruciaal om de wisselende golven van consumentenvoorkeuren te begrijpen. Onderzoek door Qudata werpt licht op trends die zich hebben afgetekend gedurende de afgelopen vijf jaar en hoe deze de keuzes van consumenten beïnvloeden.
 
De grafieken in deze analyse zijn gebaseerd op de onderzoeken (elk met een minimale response van 1.000 kopende consumenten) die Qudata in de verschillende markten heeft uitgevoerd.

Waar is de consument naar op zoek?

Kwaliteit blijft koning
Tussen 2018 en 2022 is de zoektocht naar kwaliteit een opmerkelijke trend gebleken. Terwijl het belang ervan fluctueerde, bleef het in 2022 op 57%, na een lichte daling in 2021.

Functioneel versus esthetisch
De gegevens geven aan dat functionaliteit gestaag afnam sinds 2018, met 37% in 2022. Deze verschuiving kan wijzen op een groeiende aandacht voor esthetiek en design bij consumenten.

Design met schommelingen
Het belang van design vertoonde schommelingen en zakte naar 24% in 2022, na een lichte stijging in 2021.

Service en garantie stabiel
De vraag naar uitstekende service en garantie vertoonde weinig veranderingen, met 20,7% in 2022.

Duurzaamheid in focus
Hoewel duurzaamheid enigszins varieerde, bleef het belang ervan in 2022 vergelijkbaar met dat in 2018, met 15,8%.

Het begrijpen van de verschuivende consumentenvoorkeuren is cruciaal om in te spelen op de verwachtingen van de markt. (Grafiek 1) Het benadrukken van kwaliteit, aandacht voor design en esthetiek en het handhaven van uitstekende service en garantie kan bedrijven helpen concurrerend te blijven in deze evoluerende markt.

Hoe oriënteert de koper zich?

Winkel en internet als koplopers
Tussen 2018 en 2022 hebben consumenten consequent de voorkeur gegeven aan winkelen in fysieke winkels en online browsen. In 2022 gaf 65% van de respondenten aan deze kanalen te gebruiken, hoewel er een lichte daling was ten opzichte van 2020.

Opkomst van online oriëntatie
Het internet heeft geleidelijk terrein gewonnen als een toonaangevend oriëntatiemiddel, terwijl traditionele winkels licht afnamen. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan het gemak van online onderzoek en de groei van e-commerceplatforms.

Relaties en printmedia op achtergrond
Het gebruik van persoonlijke relaties en printmedia als oriëntatiemethoden toont gestage dalingen sinds 2018, met 24% in 2022. Consumenten vertrouwen steeds meer op digitale bronnen en persoonlijke ervaringen.

Directe benadering en tv/radio
Het gebruik van directe benadering en tv/radio als oriëntatiemethoden blijft beperkt en toont weinig verandering in de afgelopen jaren.

Deze bevindingen benadrukken het belang voor bedrijven om een sterke online aanwezigheid te hebben en te investeren in digitale marketingstrategieën. Consumenten vertrouwen steeds meer op het internet voor informatie en vergelijkingen bij hun zoektocht naar hun gewenste aankopen.

Terwijl de traditionele methoden zoals persoonlijke relaties en printmedia nog steeds een rol spelen, is het duidelijk dat de digitale revolutie de manier waarop consumenten zich oriënteren verandert. Bedrijven die deze verschuivende trends begrijpen en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van consumenten, zullen een concurrentievoordeel behalen in deze evoluerende markt. (Grafiek 2)

Hoe gaat die koper uiteindelijk beslissen?
Als onze consument heeft bepaald wat voor product hij/zij uiteindelijk wil kopen gaat hij op zoek naar de beste aanbieding. Ook dat proces onderzoekt Qudata.

Winkel en Internet domineren
De winkel en internet blijven de leidende bronnen waar consumenten naar toe gaan voor aanvullende informatie. In 2022 gaf respectievelijk 65% en 55% van de respondenten aan deze kanalen te gebruiken, ondanks enige fluctuatie in de voorgaande jaren.

Online bronnen in opmars
Het internet heeft gestaag aan terrein gewonnen als een cruciale bron voor consumenten om aanvullende informatie te vergaren. De opkomst van online platforms, recensies en forums heeft bijgedragen aan deze trend.

Persoonlijke relaties en printmedia naar achtergrond
Het gebruik van persoonlijke relaties en printmedia als bronnen voor aanvullende informatie toont gestage dalingen sinds 2018, met 24% in 2022. Consumenten lijken steeds vaker te vertrouwen op digitale bronnen voor verdere kennis.

Directe benadering en tv/radio beperkt
Het gebruik van directe benadering door de consument en tv/radio als bronnen voor aanvullende informatie blijft beperkt en toont weinig verandering in de afgelopen jaren.

Hoewel persoonlijke relaties en printmedia nog steeds een rol spelen, is het duidelijk dat de digitale revolutie de manier waarop consumenten informatie zoeken verandert. (Grafiek 3)

Samenvatting en conclusie
Deze analyse over de afgelopen vijf jaar hebben een duidelijk beeld geschetst van de veranderende voorkeuren van consumenten. Kwaliteit blijft koning, maar functionaliteit lijkt terrein te verliezen ten gunste van esthetiek en design.

In termen van oriëntatie hebben winkels en internet hun positie als koplopers behouden, met een groeiende nadruk op online bronnen. Persoonlijke relaties en printmedia raken op de achtergrond, terwijl directe benadering en tv/radio beperkt blijven in hun invloed op het oriëntatieproces.

Uiteindelijk, nadat de consument zijn keuze heeft gemaakt, blijken zowel winkels als internet de belangrijkste kanalen te zijn waar zij aanvullende informatie zoeken. Het internet wint gestaag terrein als bron voor consumenten om verdere kennis op te doen.

Deze bevindingen benadrukken het belang voor bedrijven om een sterke online aanwezigheid te hebben en te investeren in digitale marketingstrategieën. Consumenten vertrouwen steeds meer op het internet voor informatie en vergelijkingen bij hun zoektocht naar producten in deze sector.

Hoewel persoonlijke relaties en printmedia nog steeds enige relevantie hebben, is het duidelijk dat de digitale revolutie de manier waarop consumenten zich oriënteren en beslissingen nemen, transformeert.
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2023 - december | Pagina(s) 26
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken