Klik voor foto  Klik voor foto  Klik voor foto
 
Twee verenigingen, één doel: een sterke zonweringsmarkt
 
Jos Stoit en Eddy Hillebrand
Twee partijen, één gezamenlijk doel: strijden voor verdere verbetering en professionalisering van de zonweringsmarkt. Sinds afgelopen jaar is Jos Stoit (Guillaume Janssen) voorzitter van VeRoFaLe (Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers). Eddy Hillebrand (Ambiance zonwering Goes en Deurtotaal) is voorzitter van vereniging Romazo Professionals. Beiden hebben sinds kort een fris, nieuw bestuur en presenteerden onlangs hun nieuwe visie. Zonvak Magazine ging met de voorzitters samen om tafel, met als doel de branche duidelijk te maken: wat hebben VeRoFaLe en Romazo te bieden en wie doet wat.
 
Waar zitten de overeenkomsten, waar de verschillen en waarin wordt er samengewerkt? “We gaan beiden met nieuw elan aan de slag. De belangrijkste overeenkomst is in elk geval, dat we de grote zonweringsmarkt, ieder vanuit een eigen insteek, willen bedienen.”

Even kort terug
Voorheen functioneerden beiden onder dezelfde vlag: Romazo professionals en fabrikanten. Vandaag de dag staan er twee afzonderlijke partijen, met als gezamenlijk doel: hun inzet voor de zonweringsmarkt. Stoit: “Voorheen ging ook alle communicatie vanuit de gezamenlijkheid. Vanuit de samenwerking ontstond destijds Romazo breed, waarbij Romazo consumenten wel de kartrekker was. Daar is uiteindelijk Romazo leveranciers en fabrikanten op gestruikeld.” Een keerpunt in de samenwerking was de introductie van Romazo Garant. Hillebrand licht toe: “Wij vroegen vijf jaar garantie als standaard, met als voordeel voor leveranciers dat Romazo Garant altijd 100% professioneel zijn en alleen werken met opgeleid personeel. Voor sommige leveranciers was de standaardgarantie beperkt tot bijvoorbeeld twee jaar, dus ja, wij vroegen wel wat meer.” Stoit vult aan: “Garantievoorwaarden zijn een commerciële afweging, als fabrikanten en leveranciers wilden wij dat niet collectief regelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een tijdelijke breuk binnen Romazo geleid.” Waar hij onmiddellijk aan toevoegt: “Ik zou het overigens niet echt een breuk noemen, omdat we binnen Romazo Fabrikanten en Leveranciers wel na zijn blijven denken over onze rol. En zeker niet met het idee dat we niks meer met Romazo te maken wilden hebben. Wel hadden we tijd nodig om te bedenken wat wij precies wilden. In die periode hebben we tijdelijk een herbergiersfunctie vervuld.” Hillebrand: “Uiteindelijk heeft de samenwerking een jaar of vier stilgestaan. Tot vorig jaar september, toen VeRoFaLe een nieuw bestuur kreeg en de vereniging nieuw leven ingeblazen werd.” Stoit knikt: “Inmiddels hebben we duidelijk afgebakend waar we nu voor staan en hebben we ook weer de samenwerking opgezocht met Romazo Professionals. Maar wel met een andere manier van samenwerken.”

Heel bewust is er vanuit VeRoFaLe voor gekozen Romazo als onderdeel van de naam te laten bestaan. Want, zoals eerder gezegd, beiden hebben een duidelijk gezamenlijk belang en doel en dat mag, ook in de naam, naar voren komen. Er zijn echter ook verschillen. “Natuurlijk is er samenhang, maar als het gaat over Romazo Garant, dan is dat iets wat consumentgericht is en specifiek bedoeld voor de leden van Romazo Professionals. Die hebben daar echt belang bij”, geeft Stoit als voorbeeld. Tijd om de overeenkomsten en verschillen voor eens en altijd eens goed duidelijk te maken voor de branche.

Waar zitten de overeenkomsten?
“Samen willen we de markt groter maken. Het belang van zonwering op de kaart zetten. Wij richting de eindgebruiker en VeRoFaLe zorgt voor de professionele onderbouwing, de lobby richting wetgevers”, aldus Hillebrand. “Dat heeft Martin Straver als branchevoorzitter altijd vol verve gedaan, maar dit is een continu proces dat je moet blijven oppakken. Voorheen liep dit wat meer door elkaar heen, nu is dat specifiek een taak van VeRoFaLe. Zij hebben ook een actieve rol binnen ES-SO bijvoorbeeld. Wij als Romazo Professionals focussen ons op de consument en het uitdragen van Romazo Garant.” Liefst wil hij van de term Professionals af, bekent Hillebrand. “Er is simpelweg één Romazo, daar hoort alles bij. Professionals mag er wat mij betreft af, Romazo zonder toevoeging is zo duidelijk als maar kan.”

Waar zitten de verschillen?
“Alle communicatie richting de consument doet Romazo Professionals. Zorgen dat die goed geïnformeerd worden. Daarin hebben de zonweringretailers een intermediairrol; zij vertalen relevante informatie door naar de eindgebruiker. Als fabrikanten en leveranciers is het onze taak te communiceren richting overheid, werkgevers en andere stakeholders. Het omgevingsveld. De doelgroep die we bedienen, daarin zit met name het verschil,” vertelt Stoit. Hij voegt daaraan toe: “Als fabrikant leveren wij aan iedere partij die zonwering wil verkopen, niet alleen aan Romazo Garant-dealers. Daarom is het onderscheid ook belangrijk om te maken.” “En voor ons is Garant een stokpaardje” aldus Hillebrand. “Daarmee kunnen we onderscheid maken tussen verschillende dealers; als Garant dealer kun je wat anders en vaak meer bieden dan een ander.”

Ook financieel zijn de twee verenigingen tegenwoordig van elkaar losgekoppeld. “Voorheen was er één grote pot met geld in Romazo Breed; er wordt nu meer projectmatig geld beschikbaar gesteld. De financiën zijn dus gescheiden en per project wordt bekeken wat nodig is. Heel zuiver en transparant.”

Op welk vlak zit de samenwerking?
“We willen structureel, zeker twee keer per jaar, met beide besturen bij elkaar zitten voor informatieuitwisseling. Dan stemmen we af over de communicatie richting consumenten, overheden en stakeholders. Daarnaast zetten we ons gezamenlijk in voor de branchedag zonwering, het moment om de gehele branche bij elkaar te hebben”, vertelt Stoit. De eerder onder voorbehoud aangekondigde branchedag begin november gaat overigens niet door. Er wordt wel een Romazo Professionals algemene ledenvergadering gehouden, wellicht met een feestelijk tintje, gezien het 100-jarig jubileum van de vereniging, maar geen algemene branchedag dus. Althans, niet op die dag. Stoit: “Het leek ons geen goed idee om de branchedag te koppelen aan 100 jaar Romazo, want we willen juist af van het beeld dat de branchedag alleen voor Romazo leden is. Het is een dag voor iedereen in de branche, dat willen we nogmaals benadrukken.” Hillebrand merkt daarbij op: “Om het jaar op de eerste maandag van november de branchedag, dat was inmiddels een soort traditie.” Een traditie die dit jaar dus doorbroken wordt. Besloten is, omdat het organiseren van een branchedag nou eenmaal gepaard gaat met stevige kosten en vrij snel daarna de Polyclose in Gent plaatsvindt, de bijeenkomst dit keer te koppelen aan de beurs in januari. “De verwachting is dat daar branchebreed nog veel meer dealers naar toe komen. En het is ook weer eens wat anders. Door de branchebijeenkomst aan Polyclose te koppelen, hopen we een bredere doelgroep aan te spreken en te enthousiasmeren. We gaan dus heel bewust losbreken van de traditie op de eerste maandag van november”, aldus Stoit. Hoe dit er precies uit gaat zien, dat wordt binnenkort concreter besproken. Meer informatie volgt dus in de volgende uitgave van Zonvak Magazine, zo beloven Hillebrand en Stoit.

Gezamenlijk toekomstperspectief
“Alles staat of valt met het enthousiasme van de twee nieuwe besturen.
Wij geloven in de samenwerking én in de kracht van onze eigen vereniging. Samen staan we voor het sterker maken van de branche, met daarnaast onze eigen belangen”, vat Hillebrand kort samen. Waarop Stoit aanvult: “Het zal best wat tijd nodig hebben om het helemaal soepel te laten lopen, maar het is nu wel heel duidelijk waar wie voor staat en waar we heen willen. En nogmaals, het belangrijkste blijft dat we met elkaar de branche nog verder willen professionaliseren.” Hillebrand: “Wij hebben hun kennis en cijfers/ waardes nodig om zonwering naar een hoger niveau te tillen. En andersom hebben zij het nodig met professionele dealers te kunnen werken, die de boodschap goed doorvertalen naar de consument, de eindgebruiker. Kortom, we hebben elkaar nodig. En er is nog zoveel te winnen en zoveel werk te verzetten.”
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2023 - september | Pagina(s) 24
Categorie: Zonwering, Screens, Rolluiken
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken