Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto Klik voor foto
 
“Als je de lat niet verder legt, kom je nergens”
 
Marlies van Wijhe over duurzaamheidsdoelen
Het Zwolse bedrijf Koninklijke Van Wijhe Verf, producent van Wijzonol Bouwverven, heeft grote ambities als het gaat om haar klimaatdoelstellingen. De duurzaamste verf ter wereld maken bijvoorbeeld. Of dat daadwerkelijk haalbaar is? “Het begint ermee dat je er zelf in moet geloven en je bedrijf mee moet krijgen. Anders worden het loze marketingkreten. Dat heb ik vanaf dag één gezegd: ik zet me in voor biodiversiteit en heb ambitieuze klimaatdoelen, maar ik wil absoluut geen leeg marketingverhaal brengen.”
 
Aan het woord is Marlies van Wijhe, sinds 2000 directeur van het gelijknamige Zwolse familiebedrijf en in 2010 zakenvrouw van het jaar. “Eén van de redenen voor die uitverkiezing was de peiler duurzaamheid in ons bedrijf. De titel gaf me vervolgens een podium om daar meer mee te doen. Zo werd ik in die tijd gevraagd voor het stichtingsbestuur van Nudge, een stichting die duurzaamheid van onderaf in de maatschappij een belangrijker item wil laten zijn. Voor mij best een uitdaging; duurzaamheid terwijl ik zelf in verfbranche zit. Tegelijkertijd vind ik juist dat contrast super.”

De Nederlandse verfsector stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als een stad ter grootte van Zwolle. Door bijvoorbeeld te werken met kwalitatief betere verf, kan die uitstoot fors omlaag gebracht worden. Zo kwam naar voren uit onderzoek dat advies- en ingenieursbureau Arcadis in opdracht van Van Wijhe Verf uitvoerde. In 2050 moet heel Nederland, dus ook de bouwsector, CO2-neutraal zijn. Van Wijhe streeft ernaar zelf al in 2025 klimaatneutraal te zijn en het bedrijf roept de verfsector op dat voorbeeld te volgen.
“Als familiebedrijf denken wij in generaties (Marlies is zelf de 4e generatie in het bedrijf, red.). Om ons land leefbaar te houden voor volgende generaties richten wij ons al jaren op het verduurzamen van onze producten. Het onderzoek van Arcadis laat zien hoe groot de uitstoot van de sector is. Wat ons betreft is verduurzaming hard nodig. In ons eigen bedrijf is die bewustwording al groot en wij willen graag ook collega’s hiervan bewust maken en laten zien dat we de klimaatdoelen samen kunnen halen.”

Meer dan marketing
Verduurzaming is voor Marlies van Wijhe zichtbaar meer dan een marketingkreet. Het onderwerp speelt al jaren een rol in het hele bedrijf. Niet alleen op productniveau, maar als rode draad door alle dagelijkse bedrijfsprocessen. “We hebben al heel veel dingen gedaan, deze stap kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar er valt vooral ook nog heel veel te doen. We zijn ons zeer bewust van het thema duurzaamheid en proberen in alles de beste keuzes te maken, ook in het gebruik van grondstoffen. Dat is soms best lastig; wij zijn afhankelijk van grondstofleveranciers. De keten begint immers niet bij de voordeur, maar bij de achterdeur. In samenwerkingstrajecten met leveranciers proberen wij ook daarin steeds verder te komen. Momenteel zijn we bezig per product onze CO2 print te bepalen. Bescherming en verfraaiing, wat wij doen met verf, blijft belangrijk, maar we proberen het op een steeds betere manier te doen. Als maatschappij en als bedrijf blijf je leren en wil je zoveel mogelijk rekening houden met duurzaamheid. Daar heb je samenwerkingspartners bij nodig, meer nog dan anders. En dus zoeken we ook partijen die daarin mee willen.”

Alles op z’n tijd
Het verduurzamen van grondstoffen is voorlopig een lastig issue, ziet ook Marlies van Wijhe. Regelmatig voert ze op hoog politiek niveau gesprekken over het onderwerp. “Cruijff zei het al: je gaat het pas zien als je het door hebt. Wij zitten bij Van Wijhe al een aantal jaren in die flow. Je kunt van je omgeving niet verwachten dat zij het ook meteen hetzelfde als jij zien. Dat is een kwestie van tijd geven.” Maar het uitdragen van de boodschap helpt daarbij wel en dat is dan ook precies wat Van Wijhe vanaf nu doet. Ze haalt een passende uitspraak van David Attenborough aan: ‘Once nature decided what happened to us, now we decide what happens to nature.’ “We zitten niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nog zo’n heldere uitspraak (van Jan Rotmans, red.) Het is een gaaf idee dat we daar als bedrijf onderdeel van zijn. Zelf zeg ik altijd ‘keep it simple and let it be fun’. Je moet geen grafgezicht trekken als je praat over duurzaamheid. Het kan ook leuk zijn. En laten we ook vooral kijken naar wat er goed gaat en elkaar geen verwijten maken over wat er nog niet goed gaat. Veranderen is lastig, voor iedereen. Maar ik zie het graag als een uitdaging. Of we onze verf op een dag werkelijk door de gootsteen kunnen spoelen? We gaan het zien. Het hoeft ook niet morgen gerealiseerd te zijn, maar als ieder bedrijf z’n steentje bijdraagt, komen we met elkaar een heel eind.”

De groene kikker
Van Wijhe draagt in elk geval op meerdere manieren dat steentje bij. Door initiatieven in de eigen organisatie, zoals het ‘green team’, een groep jonge medewerkers tot 35, die binnen Van Wijhe Verf de aanjagers van duurzaamheid zijn. Elk jaar organiseren zij ‘de groene kikker’ competitie om aandacht te vragen voor het onderwerp. En jaarlijks worden metingen in de organisatie gedaan om te kijken waar Van Wijhe op het gebied van duurzaamheid staat. Zelf luncht Marlies eens per zes weken met een groep medewerkers, waarbij wordt stilgestaan bij de 17 sustainability-goals van de VN. Belangrijkste doel: bewustzijn creëren. “Het zorgt ervoor dat we structureel met het onderwerp bezig zijn, dat mensen over van alles nadenken.”

Van Wijhe is sinds 2016 een ‘B Corp’. Deze Amerikaanse non-profit organisatie hanteert een duurzaamheidsmeter, waarbij bedrijven worden gemeten op een aantal assen: governance, workers, community en environment. Tevens zit Marlies van Wijhe in het bestuur van de Stichting Future of Nature. Op allerlei manieren is duurzaamheid verweven met Van Wijhe. “Een heel ander wereldje”, erkent Marlies, die ooit bioloog wilde worden, maar bedrijfskunde ging studeren en sinds 1994 in het familiebedrijf werkzaam is. “Dat die twee werelden nu bij elkaar komen vind ik heel gaaf. Het is organisch zo gegroeid. Ik vind het geweldig om via bijvoorbeeld Future of Nature ook die wereld binnen te stappen. Heel enthousiasmerend en inspirerend, het verruimt je blik enorm. En dat neem ik ook mee terug in het eigen bedrijf. Lange tijd waren het twee parallelle werelden, maar nu vermengt het zich met elkaar.”

CO2 besparen
Vol overtuiging zet Van Wijhe zich nu in voor het stimuleren van de eigen branche om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten. Het eerdergenoemde onderzoek van Arcadis wijst uit dat de verfsector op dit moment zo’n 500.000 ton CO2 per jaar uitstoot. Die emissie kan snel omlaag worden gebracht. Zo leidt de keuze voor verf van hogere kwaliteit met een lagere onderhoudsintensiteit direct al tot een besparing van maar liefst tien procent. Het gaat om verf die gebruikt wordt zowel in de bouwsector als door doehetzelvers. Arcadis berekende dat tot 2050 in Nederland 32 miljoen hectoliter verf wordt gebruikt voor het schilderen van gebouwen. Bijna twee hectoliter per inwoner. Wanneer een lagere onderhoudsintensiteit de standaard wordt, is vanzelfsprekend minder verf nodig. Fabrikanten zetten steeds meer in op lagere onderhoudsintensiteit, maar ook op biobased grondstoffen, elektrisch vervoer en verduurzaming van productieprocessen. Marlies: “Verf kan op alle fronten duurzamer worden. Wij streven ernaar dat je onze verf straks gewoon door de gootsteen kunt spoelen. Maar beter is het natuurlijk om verspilling tegen te gaan.” En die duurzaamste verf ter wereld? “Je hebt als bedrijf een punt op horizon nodig om naar toe te werken. Als je de lat niet verder legt, kom je nergens.”
 
 
Delen
 
Categorie: Verven en lakken
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Welke gevolgen heeft de komst van Amazon?