Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto
 
Weet de consument wel wat hij wil?
 
Verstandig en behoudend
Tweemaal per jaar onderzoekt Qudata de markt van keukenapparatuur. Naast vragen als naamsbekendheid, bestedingen, beslissers en dergelijk wordt ook gevraagd waarnaar de consument op zoek is en waarvoor hij/zij uiteindelijk heeft gekozen. Niet alleen naar ‘harde’ feiten als product en merk, maar ook ‘zachte’ als prijs, kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.
 
In dit onderzoek richt Qudata Markt- & Trendanalyses zich niet alleen op de keukenspeciaalzaken, maar ook op de huishoudelektrowinkels, de woonwarenhuizen en de bouwmarkten. Voor deze analyse is eerst gekeken naar de verschuivingen in de wensen die de consument heeft ten aanzien van de producten waarnaar deze op zoek is. Die wensen zetten we naast de argumenten waarop de consument uiteindelijk hun aankoop heeft beslist. Omdat niet alle aspecten vergelijkbaar zijn, is voor deze analyse gekozen voor vier ‘eisen’ of ‘wensen’:
• prijs
• kwaliteit
• functionaliteit/gemak
• energie-/waterbesparing

Trends/
Over de jaren heen blijkt ‘kwaliteit’ niet alleen de belangrijkste eis te zijn, maar ook nog licht te groeien. In 2014 gaf 62 procent van de respondenten aan ‘kwaliteit’ belangrijk te vinden, eind 2018 was dit gegroeid tot 64 procent. In Grafiek 1 zijn niet alleen de jaarlijkse scores weergegeven, maar bij elke lijn is ook de trendlijn getoond. Hierdoor wordt het makkelijker om te zien of een trend stijgt dan wel daalt.
De tweede eis die men stelt aan een product is een (lage) ‘prijs’. Ook die trend stijgt geleidelijk over de afgelopen vijf jaren. In 2014 gaf 55 procent aan dit een belangrijk criterium te vinden, in december 2018 springt die score zelfs iets extra omhoog naar 62 procent. De trendlijn toont een gemiddeld iets lagere stijging.
‘Functionaliteit/gemak’ wordt door de jaren heen in gelijke mate belangrijk gevonden. In het begin van de meting was dit ongeveer de helft en dat is zo gebleven eind 2018.
Opvallend is dat duurzaamheid juist daalt als eis van de consument. In dit onderzoek is specifiek gevraagd naar zaken als ‘energie- en/of waterbesparing’. In 2014 2014 gaf 39 procent van de respondenten aan dit belangrijk te vinden, eind 2018 was dit 36 procent. Toch betekent dit niet dat de consument ‘duurzaamheid’ minder belangrijk zou vinden. Uit gesprekken met consumenten en retailers blijkt dat kopers er gewoon van uitgaan, dat moderne apparaten zuinig zijn.

Wensen en uiteindelijke keuzes/
Aan het begin van elk onderzoek wordt aan de consument gevraagd waarnaar deze op zoek is en welke eisen hij of zij aan die aanschaf stelt. In het tweede deel van elk onderzoek wordt gevraagd wat de consument gekocht heeft, waar en waarom.
Zowel bij de inventarisaties van de wensen als bij de evaluatie van de uiteindelijke aanschaf worden meer aspecten als keuze geboden dan in deze analyse zijn gebruikt (omdat niet alle aspecten in beide vragen dezelfde zijn). Daarom is een rekenkundige methode gebruikt om beide antwoordreeksen te kunnen vergelijken; gedaan is alsof de responses op deze antwoordmogelijkheden álle waren (dus 100 in de berekening) en de responses zijn als percentage van dat totaal genomen.

Prijs of merk
Ook hier is te zien, dat ‘kwaliteit’ het meest belangrijk wordt gevonden; 37 procent geeft aan dit aspect te wensen en 32 procent geeft aan hierop daadwerkelijk gekozen te hebben.
Het aspect ‘prijs’ wordt als tweede genoemd bij de ‘wensen’, maar blijkt bij de uiteindelijke keuze niet zo belangrijk te zijn geweest; slechts 19 procent geeft aan dit aspect te hebben laten meewegen in de aankoopbeslissing.
De consument zegt het aspect ‘merk’ minder belangrijk te vinden dan prijs en kwaliteit. Bij het maken van de daadwerkelijke keuze speelt het ‘merk’ echter juist wel een veel belangrijker rol. Maar liefst 27 procent geeft dit antwoord. En dat is vaker dan dat ‘prijs’ wordt genoemd en slechts een klein beetje minder dan ‘kwaliteit’.
Slechts 8 procent van de respondenten geeft aan ‘service/garantie’ belangrijk te vinden, maar bij het bepalen van de aankoop is dit aspect bijna drie keer zo belangrijk geworden.

Conclusie
Kijkend naar de wensen van de consument dan zou je kunnen denken, dat deze op zoek is op grond van ‘banale’ wensen, maar uiteindelijk kiest hij voor wat ‘inhoudelijker’ argumenten, zoals merkbekendheid en ‘service/garantie’. Verstandig en behoudend. Daarbij moeten we natuurlijk ook de bij-sturende rol van de adviseur in de keukenzaak niet vergeten.
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2019 - mei | Pagina(s) 26
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wat betekent de corona-crisis voor uw bedrijf?