Disclaimer Quorum Uitgevers bv

Qumedia® is een geregistreerd merk en handelsmerk van Quorum Uitgevers bv.

Betrouwbaarheid informatie

Uitgever en auteurs verklaren dat dit medium op zorgvuldige wijze en naar haar beste weten is samengesteld, evenwel uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Gebruikers van dit medium worden met nadruk aangeraden deze informatie niet gesoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Auteursrechten derden

Quorum Uitgevers bv gaat er vanuit, dat wanneer derden haar ongevraagd ter publicatie persberichten met afbeeldingen toesturen alle rechten van zowel auteurs als fotografen of illustratoren gehonoreerd zijn en dat Quorum Uitgevers bv gerechtigd is de afbeelding of de tekst te gebruiken zonder aan aanvullende voorwaarden te hoeven voldoen.

Op verzoek vermeldt Quorum Uitgevers bv de naam van de bron bij toegezonden illustratiemateriaal. Quorum Uitgevers bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuk op auteursrechten van derden voor materiaal, dat niet in onze opdracht is vervaardigd. Mochten wij door derden toch aansprakelijk worden gesteld dan zal Quorum Uitgevers bv deze aanspraken verhalen op de toezender van het bewuste materiaal.

Deze pagina printen