Digitaal aanleverenDe uitgaven van Qumedia worden geheel digitaal vervaardigd. Advertenties kunnen dan ook alleen digitaal als Certified PDFin CMYK worden aangeleverd. Grote bestanden kunnen het best worden verstuurd via WeTransfer.com. Bestanden tot 15 MB kunnen rechtstreeks worden gemaild. Materiaal kunt u richten aan:sales@qumedia.nl.


Let op: met ingang van 1 januari 2022 verandert het formaat van al onze uitgaven!


Your materials need to be Certified PDF in CMYK. Large files can best be sent via WeTransfer.com. Files up to 15Mb can be mailed. Please send your materials to:sales@qumedia.nl.


Wat moet u aanleveren

Formaten Magazines NIEUW:

2/1 pagina (spread): aanleveren als 2 losse 1/1 pagina's

1/1 pagina: 220 x 285 mm (BxH) (aanleveren met afloop 228 x 293 mm) (zetspiegel 193 x 252 mm)

1/2 pagina (liggend): 193 x 122 mm (BxH)

1/2 pagina (staand): 94 x 252 (BxH)

1/4 pagina: 94 x 122 mm (BxH)

 
 
Hoe banners aan te leveren

Banners dient u in het juiste formaat aan te leveren als (animated) GIF of JPG bestand.

Vermeld daarbij altijd naar welk adres de banner moet doorlinken

indien deze geactiveerd wordt.

 
Welke media kunt u aanleveren?
U kunt uw materiaal aan ons mailen (zie hierboven), of bij grote bestanden sturen via WeTransfer, maar u mag ook aanleveren op een cd-rom of dvd en zelfs op een USB-stick. Gebruikt u daarbij wel de juiste codering!
 
 
 
 
Vertaal via Google