Overnemen in de praktijk
 
Natale Valente
In mijn vorige bijdrage hebben we het selectieproces bij een overname benoemd. Dit dient goed voorbereid en zorgvuldig plaats te vinden. Het komt ook voor dat je uit de markt een onderneming ter overname krijgt aangeboden. Feitelijk zullen de te nemen stappen dan niet veel afwijken van het overnameproces bij het zelf op zoek gaan naar een geschikte overnamekandidaat. Denk hier echter niet te makkelijk over. Diverse aandachtsgebieden passeren de revue. Het is aan te raden hiervoor voldoende tijd beschikbaar te maken.

In mijn praktijk heb ik recent een ondernemersstel begeleid die, als gevolg van een strategische groeidoelstelling, actief bezig is met het versterken en uitbreiden van hun organisatie. Deze ondernemers sturen samen met een managementteam meerdere ondernemingen aan, op zowel financieel als organisatorisch vlak. De activiteiten zijn recent uitgebreid met de overname van een andere bestaande onderneming die in dezelfde branche actief is. Hiervoor is ook externe financiering aangetrokken.

Naast het realiseren van groei wordt hiermee tevens de afhankelijkheid van de exploitatie van de individuele ondernemingen beperkt. Ook wordt bijgedragen aan de voorbereidingen van een toekomstige overdracht aan een derde partij. Dit kan dus ook een doelstelling zijn voor jouw strategische keuzes. Daarnaast kunnen juist door grootschaligheid inkoopvoordelen behaald worden.

Een verkoopadviseur in de overnamemarkt had opgemerkt dat de hiervoor genoemde ondernemers aan het bouwen zijn aan hun groep ondernemingen en bood een investeringskans van een van haar klantrelaties aan. In dit geval was de tijdslijn tussen het ontvangen van een investeringsprofiel, de beschrijving van de te koop staande onderneming en de daadwerkelijke overname 6 maanden. Dit lijkt lang, toch is het behoorlijk snel gegaan. De eerste verkenning is gedaan op basis van de verkregen profielschets met een verkorte cijfermatige presentatie. Vervolgens zijn de kopers perspectieven gaan schetsen met een bijbehorende investerings- en financieringsplan. Wat is nodig om de geschetste doelen na overname te behalen en welke middelen zijn hiervoor nodig? In een later stadium zijn de jaarrekeningen opgevraagd van de over te nemen onderneming, en is gevraagd naar lopende verplichtingen. Bij een overname zijn diverse vormen mogelijk, in dit geval betrof het een gedeeltelijke activa transactie. De activa had betrekking op de aankoop van de handelsnaam van de onderneming (goodwill) en de inventaris. Beide activa zijn apart gewaardeerd. In de koopovereenkomst worden deze zaken vervolgens benoemd, de inventaris is op een separate lijst beschreven. Ook andere onderwerpen die in het onderhandelingsproces zijn besproken zoals overname en verlenging van het lopende huurcontract en personeel zijn vastgelegd.

Deze gegevens en de exploitatiebegroting zijn vervolgens toevertrouwd aan een liquiditeitsprognose. Hierop is met inbegrip van eigen middelen een financieringsvraagstuk uit voortgekomen dat ik heb ingevuld met behulp van een co-financiering. Dit betekent dat samen met de huisbank, investeerders en de ondernemers zelf de overname een feit is geworden.
De gesprekken tussen koper en verkoper zijn in goede harmonie verlopen. Het onderhandelingstraject verliep in dit geval vlot en met de verhuurder is de in de plaats stelling besproken. Overnemen was in dit geval een feestje, voor alle betrokken partijen. Denk jij nu aan een overname? Laat je goed begeleiden door een erkend financieel adviseur. Dat brengt veel voordelen met zich mee!
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2024 - april | Pagina(s) 19
Categorie: Financiën, Management
 
Relevante publicaties