Klik voor foto  Klik voor foto  Klik voor foto
 
Speciaalzaak blijft belangrijkste aankoopkanaal
 
Qudata retailers (1)
Jaarlijks doet Qudata onderzoek naar de customer journey van de consument bij de aankoop van badkamers en -producten. Hiervoor worden jaarlijks ruim 1.000 kopers ondervraagd. Onderdeel van dit onderzoek zijn vragen over waar en waarom men producten koopt. In dit artikel wordt gekeken hoe deze patronen zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld.
 
Aankoopkanalen
Onderzocht is in elk van de onderzoeken via welke aankoopkanalen met de badkamers en badkamerproducten heeft gekocht en vergeleken is hoe dat veranderde over de afgelopen vijf jaren. (Grafiek 1)

1. In de winkel
- In 2019 kocht ongeveer 68,2% van de consumenten hun producten in de winkel.
- Dit percentage schommelde over de jaren, met een piek in 2021 (70,3%), maar daalde weer tot 61,8% in 2023.
- Over het algemeen is er een lichte daling te zien in het aantal consumenten dat ervoor kiest om in de winkel te kopen, hoewel het in 2021 een tijdelijke opleving had.

2. Via internet/webshop
- Het aandeel van consumenten dat via internet/webshops koopt, is gestaag toegenomen gedurende de periode.
- In 2019 was dit 14,8%, maar het steeg tot 18,5% in 2023.
- Deze trend suggereert een groeiende voorkeur voor online winkelen onder consumenten voor badkamerproducten.

3. Rechtstreeks van fabrikant/producent
- Het aantal consumenten dat rechtstreeks bij de fabrikant/producent koopt, is over het algemeen relatief laag in vergelijking met de andere kanalen.
- Er is een lichte stijging te zien van 5,3% in 2019 tot 6% in 2023, met fluctuaties in de tussenliggende jaren.
- Hoewel dit kanaal niet zo populair is als de andere twee, lijkt er een langzame maar gestage groei te zijn in het aantal consumenten dat rechtstreeks bij de fabrikant/producent koopt.

Het onderzoek onthult een beperkte verschuiving in aankoopkanalen voor badkamers en badkameraccessoires. Terwijl traditionele in-store aankopen geleidelijk afnemen, neemt de voorkeur voor online winkelen geleidelijk toe al is het nog steeds maar voor een klein deel. De badkamerspeciaalzaak behoudt haar positie als een belangrijke speler, zij het met enige variatie in aandeel over de jaren. Daarentegen worden bouwmarkten en woonwarenhuizen geconfronteerd met meer volatiliteit, met fluctuerende patronen in consumentenkeuzes. De bouwmaterialenhandel, eveneens minder gebruikelijk als aankoopkanaal, vertoont aanzienlijke schommelingen die de sector uitdagen om stabiliteit te vinden.

Winkelvoorkeuren (bricks)
In deze onderzoeken is ook gevraagd naar de winkelvoorkeuren van consumenten voor de aankoop van badkamers en badkameraccessoires. Waar koopt men het vaakst en hoe ontwikkelen die voorkeuren zich over de afgelopen vijf jaar? (Grafiek 2)

1. Badkamerspeciaalzaak
- De badkamerspeciaalzaak blijft over het algemeen een populaire keuze onder consumenten voor het kopen van badkamerproducten.
- Hoewel er enige fluctuatie is geweest in de percentages over de jaren heen, lijkt het aandeel van de badkamerspeciaalzaak redelijk stabiel te zijn gebleven, met een lichte daling van 56,2% in 2019 naar 49,5% in 2023.
- Dit suggereert dat, ondanks mogelijke verschuivingen, de badkamerspeciaalzaak een belangrijke rol blijft spelen in de aankoopbeslissingen van consumenten.

2. Bouwmarkt
- Het aandeel van consumenten dat hun badkamerproducten in bouwmarkten koopt, vertoont enige volatiliteit over de jaren heen.
- Na een relatief hoog niveau in 2019 (46,1%), is er een gestage daling geweest tot 39,4% in 2022, waarna het weer steeg tot 47,1% in 2023.
- Deze fluctuaties kunnen worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder prijzen, assortiment en marketinginspanningen van bouwmarkten.

3. Woonwarenhuis
- Het aandeel van consumenten dat hun badkamerproducten in woonwarenhuizen koopt, vertoont ook enige variabiliteit over de jaren heen.
- Er was een duidelijke daling van 20,7% in 2019 naar 14,4% in 2021, gevolgd door een toename tot 22,7% in 2023.
- Deze trend suggereert dat woonwarenhuizen een rol spelen bij de aankoop van badkamerproducten, zij het met enige schommelingen.

4. Bouwmaterialenhandel
- Het aandeel van consumenten dat hun badkamerproducten bij bouwmaterialenhandels koopt, is over het algemeen laag en vertoont aanzienlijke schommelingen.
- Het begon met 5,7% in 2019, steeg naar 10,4% in 2020, daalde tot 2,3% in 2023.
- Deze sector lijkt niet erg stabiel te zijn en kan mogelijk worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het aanbod van producten en de positionering van de winkels.

Eisen aankoopkanaal
Respondenten werden gevraagd welke eisen zij stelden aan het kanaal waar zij hun producten hebben gekocht. In tabel 3 worden de trends over de afgelopen vijf jaar weergegeven.

1. Prijs (acties)
- De nadruk op prijs lijkt te fluctueren over de jaren, met een significante daling van 52,8% in 2019 naar 35,5% in 2021, gevolgd door een lichte stijging tot 41,0% in 2023.
- Dit kan wijzen op een verschuiving in de perceptie van consumenten ten opzichte van prijsacties als belangrijke factor bij het kiezen van een aankoopkanaal.

2. Betrouwbaarheid
- Betrouwbaarheid blijft over het algemeen een belangrijke overweging voor consumenten, met relatief stabiele percentages over de jaren heen, variërend van 43,3% in 2019 tot 41,7% in 2023.
- Dit suggereert dat consumenten consistent op zoek zijn naar betrouwbare aankoopkanalen voor badkamerproducten.

3. Service/garantie
- Hoewel de percentages over het algemeen vrij stabiel zijn gebleven, is er een duidelijke daling te zien van 42,0% in 2019 naar 36,7% in 2023.
- Dit kan wijzen op een verminderde nadruk op service en garantie ten gunste van andere factoren, zoals prijs en gemak.

4. Deskundig advies
- Het belang van deskundig advies lijkt af te nemen, met een gestage daling van 40,4% in 2019 naar 33,3% in 2023.
- Consumenten lijken over de jaren minder afhankelijk te worden van winkeladvies bij het kiezen van een aankoopkanaal voor badkamerproducten.

5. Gemak
- Gemak blijft een belangrijke factor voor consumenten, met een gestage stijging van 26,6% in 2019 naar 26,3% in 2023.
- Dit kan worden geïnterpreteerd als een groeiende vraag naar naadloze en moeiteloze winkelervaringen.

6. Totaaloplossing
- Het belang van een totaaloplossing lijkt af te nemen, met een daling van 20,7% in 2019 naar 14,2% in 2023.
- Consumenten lijken minder waarde te hechten aan het vinden van alles onder één dak bij het kiezen van een aankoopkanaal.

Het onderzoek onthult ook veranderingen in de eisen die consumenten stellen aan hun aankoopkanaal. Terwijl prijs traditioneel een belangrijke factor was, lijkt de nadruk hierop af te nemen ten gunste van andere factoren, zoals gemak en betrouwbaarheid. Consumenten zijn minder afhankelijk van deskundig advies en kijken steeds meer naar totaaloplossingen die voldoen aan hun behoeften.

Samenvatting

Deze analyse over de responses van de afgelopen vijf jaren laat de dynamiek van de badkamermarkt zien. Het toont hoe traditionele aankooppatronen en winkelvoorkeuren plaatsmaken voor meer gevarieerde en gemaksgedreven benaderingen.
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2024 - mei | Pagina(s) 26
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken