Klik voor foto  Klik voor foto  Klik voor foto
  Klik voor foto
 
Ondernemersvertrouwen verbeterd, maar blijft negatief
 
CBS-cijfers vierde kwartaal
Het ondernemersvertrouwen is begin 2024 enigszins verbeterd ten opzichte van vorig jaar, maar blijft nog steeds negatief. Het laatste kwartaal van 2023 was in het segment recreatie-artikelen, dhz en keukens een duidelijke afname in verkoop en omzetdaling te zien. Het aantal faillissementen nam het vierde kwartaal van 2023 fors toe.
 
Omzetstijging door toename verkoopvolume
De groei in omzet tijdens het vierde kwartaal van 2023 werd gedreven door zowel hogere prijzen als een toename in verkopen. Dit markeert de eerste keer sinds het eerste kwartaal van 2022 dat de omzetgroei deels te danken was aan een stijging in verkoopvolume. In de tussenliggende kwartalen werd de omzetgroei voornamelijk gestuwd door hogere prijzen, zo verklaart het CBS. In het vierde kwartaal van 2023 boekte de detailhandel een stijging van meer dan 4 procent in omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het verkoopvolume nam met 0,3 procent toe.

Recreatie-artikelen, dhz en keukens
In de non-foodsector steeg de omzet met 2 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022, maar er was een daling in verkoop (-0,4 procent). Vooral winkels die recreatie-artikelen zoals sportartikelen aanbieden, evenals dhz & keukenwinkels, zagen een afname in verkoop. Zo was de omzet in recreatie-artikelen in november gedaald naar -7,6 procent en in december -8,6 procent. De omzet van dhz & keukens was in oktober 2023 gedaald met -3,7 procent, in november zakte dit naar -3,6 procent en in december -3,2 procent.

Ondernemersvertrouwen licht gedaald
Tussen eind 2021 en eind 2022 vertoonde het vertrouwen onder ondernemers een sterke daling. In 2023 was er een voorzichtig herstel merkbaar. Bij aanvang van het eerste kwartaal van 2024 is de stemming enigszins verbeterd, maar blijft nog steeds negatief sinds het begin van 2022. Momenteel bevindt het ondernemersvertrouwen zich onder het gemiddelde (-4,0) van de periode vanaf 2012.

Toename faillissementen
Het aantal faillissementen in de detailhandel nam fors toe in het vierde kwartaal van 2023, waarbij 117 bedrijven failliet werden verklaard. Dit vertegenwoordigt een stijging van meer dan 80 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022, toen er 64 faillissementen werden geregistreerd. Bedrijven in de detailhandel maakten 13 procent uit van alle faillissementen die in het vierde kwartaal werden uitgesproken. Dit is het hoogste aandeel in de periode 2018-2023.
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2024 - maart |
Categorie: Economie, Financiën
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken