Klik voor foto  Klik voor foto  Klik voor foto
  Klik voor foto  Klik voor foto
 
Ambiance focust op de toekomst
 
Slagkracht en samenwerking
Ontwikkelingen bij Ambiance.  In een markt die steeds competitiever en interessanter wordt, gaat ZVM• in gesprek met een vertegenwoordiging van het Ambiance Bestuur over de bijgestelde visie, de te volgen koers en belangrijke veranderingen binnen de Ambiance Organisatie. Aan het woord zijn Ambiance-ondernemer van het eerste uur en al geruime tijd bestuurslid: Daniel de Wild, en de onafhankelijk voorzitter van de STAK: Wim Haan. \" Ambiance wil, nee, moet groeien en dan met name in kwaliteit en met de juiste mensen. Wij willen een club zijn van \'echte, gedreven en dedicated ondernemers\'\", aldus de Wild.
 
De Ambiance formule telt momenteel 33 ondernemers, met in totaal 41 showrooms. Sommige van deze ondernemers zijn, net zoals de Wild zelf, vanaf het prille begin bij Ambiance aangesloten. Een toekomstbestendige organisatie neerzetten is nu het belangrijkste doel van Ambiance. \"De marketingslagkracht die al geruime tijd goed werkt vormt dé basis voor de verdere gestage ontwikkeling en groei. Dan hebben wij het over onze website, de merk-building, de verdere uitrol van de formule. Momenteel is er nog geen 100 procent landelijke dekking, maar daar gaan we absoluut wel naar toe. Echter, in de branche gaan wij een grote en belangrijke speler zijn als het gaat om de energietransitie. Met de professionele Ambiance Organisatie achter je kunnen ondernemers daar nadrukkelijke stappen zetten die je als eenpitter in de markt nooit of te nimmer zelf kunt maken. In de afgelopen periode hebben we al behoorlijk geïnvesteerd in deze ambitie,\" aldus Haan.

Energietransitie
De Wild vult aan: \"Wij willen daarin vooroplopen. Daarnaast gaan wij ons ook beduidend meer focussen op projecten en de zeer interessante zakelijke markt. Dan behoort onze Ambiance Organisatie niet alleen optimaal te faciliteren, maar ook te excelleren. Dan heb je wellicht ook een andere type ondernemers nodig. Als het nodig is, zal er dan ook afscheid genomen moeten worden van ondernemers die niet meer bij deze visie en koers passen.\" Toekomstbestendig zijn is dus het belangrijkste issue, gelet op alle ontwikkelingen en de geformuleerde ambitie. \"Wij zitten nu op zo\'n 40 showrooms. Het is geen hogere wiskunde om te stellen dat met 60 showrooms je slagkracht groter en steviger wordt. Dan kunnen wij onze met zorg geselecteerde producten nog beter in de markt zetten. Dat verwachten overigens onze contractleveranciers ook van ons,\" meent de Wild. Hij voegt daaraan toe: \"De zonweringsbranche is uitermate toekomstbestendig. Wij willen onze toegevoegde waarde nog sterker benadrukken naar bestaande en potentiële leden. Verkoop en advies zijn zaken en taken die bij de ondernemer horen, maar alle randzaken nemen wij adequaat uit handen.\"
 
Zakelijke koers
In de bijna 25 jaar dat de Ambiance Organisatie nu bestaat, zijn de ambities fors veranderd en ook beduidend groter geworden. Veel aandacht is besteed aan de organisatie in plaats van de individuele ondernemer. Zo is er nu veel meer aandacht voor de onderlinge samenwerking en de onderscheidende Ambiance formule. De Wild: \"Openheid van financiën, meten en weten van klanttevredenheid, welke zijn de belangrijkste performance indicatoren en niet onbelangrijk: werken met striktere afspraken met leveranciers.\" Haan vult aan: \"Ben als Ambiance meer spelverdeler dan speelbal. En als je deze visie en koers wilt volgen, dan geldt ook het principe van groeien door te snoeien. Dat is zeker geen doel an sich, maar een onlosmakelijke consequentie om de belangrijkste speler in de markt van zonwering te worden en te zijn.\" Haan vervolgt: \"Zo hebben in de afgelopen twee jaar veel gesprekken plaatsgevonden met alle ondernemers, en ook met onze directeur Frank van der Linde. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en veranderingen? Welke zijn de andere en nieuwe eisen die wij dan aan elkaar moeten stellen? Als geen ander begrijpt Frank onze wensen en eisen. Uiteindelijk zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat Frank een fantastische directeur was voor de afgelopen jaren, maar niet de juiste man is voor de toekomst die Ambiance voor ogen heeft. Dan kun je niet anders dan het gesprek aangaan en de keuze maken om op de meest correcte wijze afscheid van elkaar te nemen. Hoe lastig dat ook is. In een zeer roerige tijd heeft Frank de positie van directeur Ambiance Organisatie uitstekend vervuld. Een op- en top mensenmens en de prima verbinder. Daar krijgt hij alle credits voor.\"
 
Kracht van samenwerking
De Wild vult aan: \"Als wij de Ambiance Organisatie steeds verder en meer perfectioneren, dan kunnen de aangesloten ondernemers nog beter doen waar zij goed in zijn: ondernemen, klanten maximaal servicen en bijzondere technische vraagstukken oplossen. De Ambiance ondernemers hebben hun handen meer dan vol aan de steeds meer veeleisende klant. Op marketingvlak doen we dit al met een mooie website en een goed en adequaat automatiseringssysteem. Dat gaan wij verder doorontwikkelen en vormt de kracht van de Ambiance aanpak en formule. Dan ontzorg je de ondernemer optimaal.\" Haan: “De kracht van echte samenwerking wordt steeds belangrijker. Zo worden ook onderling monteurs ingeleend om gezamenlijk op omvangrijke projecten te werken. Elkaar helpen is echt teamplayerschap en dat maakt Ambiance uniek\".
 
Als de 25ste verjaardag eind dit jaar is gevierd, hoe hopen Wim Haan en Daniel de Wild dan terug te kijken op 2024? De Wild pakt het voortouw: “Dan blikken we hopelijk, met een ondernemende bestuurder, terug op een jaar van transitie, ambitie en ontwikkeling. Wij willen als Ambiance niet de grootste, maar veel meer de belangrijkste zijn. Ambiance moet nog meer relevant worden op de Nederlandse markt.\"
 
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2024 - april | Pagina(s) 20
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties