Alternatieve financiering
 
Column Natale Valente
Stel, je onderneming heeft te maken met een seizoenspatroon, dus pieken in de omzet. Je koopt je goederen in het buitenland in en moet (een deel) vooruitbetalen. Je werkkapitaalfinanciering is geregeld bij een bank, maar je kredietbehoefte sluit niet aan bij de verkregen financiering. Welke aanvullende financieringsmogelijkheden zijn er dan eigenlijk? Deze vraag krijg ik bijna dagelijks van ondernemers en adviseurs die hun klanten willen helpen met hun groeiambities.

De bank helpt je met de basisbehoefte, maar je liquiditeitsplanning laat zien dat je enkele momenten in het jaar meer liquiditeiten nodig hebt dan op dat moment beschikbaar lijkt te zijn. Je kan dan (laten) onderzoeken of alternatieve financieringen kunnen helpen. Deze bronnen zijn sterk in opkomst. Via crowdfundingplatforms bijvoorbeeld is vorig jaar € 972 mio geleend aan 2.800 ondernemers. De gemiddelde omvang bedroeg € 350.000,- per project.*

Deze vorm van co-financiering, pizzafinanciering of stapelfinanciering wordt in samenspraak met de bank aangeboden en is uitermate geschikt als aanvullende financiering voor jouw kredietbehoefte. Uiteraard wordt met behulp van een uitgebreide analyse en een credit score getoetst of de onderneming kan blijven voldoen aan de (toekomstige) rente- en aflossingsverplichtingen. Dit is in het belang van alle partijen.

Ook kan gedacht worden aan financiers die gespecialiseerd zijn in factoring, waarbij een krediet wordt verstrekt op basis van zogenaamde assets, te weten de debiteuren en voorraden. Deze manier van financieren kent vele vormen, waarbij de verkoopfactuur vaak de basis vormt. Debiteurenbeheer en -verzekering spelen hierbij vaak een significante rol. Enkele factoringmaatschappijen bieden aan om het debiteurenrisico over te nemen in geval van wanbetaling door de debiteur. Uiteraard worden hier wel de nodige voorwaarden aan verbonden.

Voor verduurzaming van een pand wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve financieringsvormen. Leasing kan ook een oplossing zijn als objectfinanciering aan de orde is. Daarnaast wordt direct lending steeds vaker ingezet als financieringsvorm, in de meeste gevallen via een investeringsfonds. En er zijn nog veel meer niet-bancaire financieringsvormen in de markt.

Is een keuze voor een niet-bancaire financieringsoplossing risicovol? De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht op de financiële sector uit. Daarnaast houdt Stichting MKB Financiering ook zicht op de kwaliteit van de dienstverlening door de alternatieve financieringssector. Gewerkt wordt met een keurmerk, de financiële gezondheid wordt getoetst en er vindt accreditatie plaats met inbegrip van een gedragscode. Ondernemers kunnen met hun eventuele klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Duidelijk zichtbaar is dat het financieringslandschap is veranderd. Een onderneming met groeiperspectieven laat zich niet weerhouden door een beperkt en standaard aanbod en kan dus gebruik maken van de kennis en het alternatieve financieringsnetwerk die vele erkende financieringsspecialisten aanbieden.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met jouw bank, financieel adviseur of je accountant. Alternatieve financieringen zijn niet meer weg te denken uit het financieringslandschap, maar schoenmaker blijf bij je leest. Maak gebruik van een professional voor het invullen van jouw kredietbehoefte en het verkennen van de markt.
Een hele fijne en financieel gezonde zomer gewenst!

* bron: Ronald Kleverlaan Trends in MKB financiering & crowdfundingcijfers.nl
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2023 - juli | Pagina(s) 31
Categorie: Financiën
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken