Voorraadproblematiek
 
Waar ondernemers recent nog geconfronteerd werden met te lage voorraden en supply chain problemen (productieproblemen in de exporterende landen, lange vaar- en transporttijden, hoge container- en opslagkosten), is nu sprake van een omgekeerde wereld. Een hele grote chip- en processorfabrikant kampt met een chipoverschot, nu de vraag naar nieuwe computers aanzienlijk is gedaald. Hierdoor neemt de voorraad toe en is de omzet- en resultaatontwikkeling verslechterd. Waardedalingen van dergelijke producten als gevolg van snelle technologische ontwikkelingen spelen hierbij mee.

Herken je deze problematiek? Hoe ga jij om met goederen die mogelijk niet meer aansluiten op de behoefte van de eindklant? Als deze voorraden niet voorverkocht zijn kan dit een enorme impact op de winstgevendheid van de onderneming hebben. Alternatieve afzetkanalen zijn dan zeker gewenst. Mogelijk kan ook gebruik worden gemaakt van internetbedrijven, die met gerichte reclames alsnog jouw gewenste verkoop realiseren. Het inzetten van dergelijke specialistische bedrijven met kennis van digitale Europese marktplaatsen, zoals Amazon, kan dan juist helpen. De containerprijzen zijn overigens enorm gezakt en dat is voor handelsondernemingen en logistieke bedrijven prettig nieuws. De huidige prijsinflatie heeft echter ook gezorgd voor het eerst aanspreken van bestaande voorraden voordat nieuwe goederen worden ingekocht. De vervoerders kampen dus met minder vraag en hierdoor zakken de containerprijzen.

Terug naar jouw voorraadpositie. Op dit moment ontvang ik relatief veel verzoeken om handelsvoorraden te financieren. Ingekochte goederen komen nu sneller en in grote hoeveelheden binnen. De uitlevering vindt dan plaats na een periode van opslag in een magazijn. Daarna volgt de facturatie met een betaaltermijn aan je klant. De handelscrediteuren willen echter graag eerder betaald worden. Zij wachten niet op jouw debiteurenontvangsten. Het liquiditeitstekort dat dan kan ontstaan zal gefinancierd moeten worden. Dat kan met eigen middelen uit de cash flow. Ik krijg echter steeds vaker te horen dat de holding het dan voorschiet. Soms wordt een tijdelijke lening van de directeur grootaandeelhouder aangetrokken. Dat is eigenlijk niet wenselijk.

Goed om te weten, een betaalde courante voorraad leent zich prima voor een financieringsoplossing. De banken hebben hier een rekening courant kredietfaciliteit voor in het leven geroepen. Soms sluit deze echter niet goed aan bij jouw wens, bijvoorbeeld omdat gevraagd wordt de kredietlimiet periodiek te verlagen. Als jij met jouw onderneming groeit heb je meer behoefte aan een oplossing die met je meebeweegt. Een voorraadfinanciering wordt dan vaak gekoppeld aan factoring of asset based finance voor de wat grotere ondernemingen. Dit is een vorm van debiteurenfinanciering. De uitstaande facturen aan debiteuren worden dan voorgefinancierd of zelfs gekocht. Hierdoor ontstaat dus direct ruimte in je liquiditeit. Daarnaast kan ook gewerkt worden met gestapelde financieringsconstructies. Denk aan (particuliere) investeerders die via crowdfunding risicovollere leningen verstrekken naast de werkkapitaalverschaffer. Mogelijk kunnen hiermee ook je groeiplannen worden gerealiseerd.

Kortom, heb je vragen over een voor jou zo optimaal mogelijke voorraad- en debiteurenfinanciering, neem dan contact op met je vertrouwde adviseur. Vele kredietverstrekkers bieden zich op dit moment aan op dit gebied, maar het advies is wel om je goed voor te bereiden op je financieringsverzoek en de juiste selectie te maken!
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2023 - juni | Pagina(s) 27
Categorie: Financiën, Management
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken