Financieel van de leg
 
Column Natale Valente
Zondagochtend, in alle vroegte genieten van lekker bruin brood en een goede espresso, gezet zoals vroeger, met een Bialetti Moka Express. De schrijver begint aan zijn column. Bijzonder? Nou, de zon schijnt en het is warmer dan je zou verwachten in het midden van de winterperiode. Het klimaat verandert. Dat is duidelijk. Wij moeten ons realiseren dat we daarmee moeten dealen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ook onze nakomelingen mogen genieten van onze mooie planeet aarde.

Het gedrag van de consument verandert ook. Dat wordt wisselvalliger, mede beïnvloed door de steeds hogere prijzen van producten die dagelijks nodig zijn en de hoge energiekosten. Het wordt steeds moeilijker om het consumptiegedrag van een consument te voorspellen. Als verkopende organisatie wil je daarom zo flexibel mogelijk zijn. Snel in kunnen spelen op het veranderende gedrag is heel belangrijk. Goedkopere producten zijn gewild, maar ook de sterke merken blijven het goed doen. De consument wil klaarblijkelijk keuzes blijven maken.

In dat kader ervaren ondernemers op dit moment over het algemeen minder bevoorradingsproblemen en zijn de transportkosten genormaliseerd, als gevolg van dalende containerprijzen. De belangrijkste uitdaging blijft echter het goed beheren van de liquiditeitspositie.

Onverwachte uitgaven, onverkochte voorraden, lagere marges, hogere of volledige vooruitbetalingen aan leveranciers, debiteuren die langer dan gebruikelijk de tijd nemen om uw factuur te voldoen en faillissementen… het zijn allemaal componenten die van invloed zijn op jouw liquiditeitspositie.

De liquiditeit van een onderneming geeft de mate aan waarin zij in staat is haar kortlopende schulden af te lossen, dat weten we inmiddels. Het is een relevant thema, dat elke dag aandacht vereist van de ondernemer. Doe jij dat ook?
Waarom en voor wie is het nog meer van belang om te weten of de korte termijn verplichtingen voldaan kunnen worden?
- Een financier vindt het ook belangrijk om te weten hoe liquide de onderneming is voordat een langlopende lening wordt verstrekt.
- Een leverancier kan eisen aan de liquiditeit stellen, omdat zij wenst in te schatten of een onderneming in staat zal zijn haar inkopen conform afspraak te betalen. Het komt steeds vaker voor dat leveranciers vereisen dat een onderneming dient te voldoen aan een zogenaamde kredietscore, voordat zaken met elkaar worden gedaan.

Zoals ik in een eerdere column al heb beschreven, kan de liquiditeit beoordeeld worden door de current ratio, de quick ratio en het werkkapitaal te berekenen. Om niet financieel van de leg te raken is het dus raadzaam periodiek te beoordelen of de liquiditeitspositie toestaat dat je snel en flexibel kunt handelen. Ga eens in gesprek met je controller of extern financieel deskundige, zoals je accountant en je erkend financieringsspecialist, die dat samen met jou kan beoordelen. Als blijkt dat behoefte bestaat aan additioneel werkkapitaal, dan zijn daar vele financieringsoplossingen voor.

Een zachte winter wijkt dus af van het verwachte patroon en kan zo maar leiden tot een noodzakelijk beter inzicht in je eigen liquiditeitspositie!
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2023 - januari | Pagina(s) 29
Categorie: Financiën, Management
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken