Hardnekkige inflatie
 
Column Olaf Zwijnenburg
Inflatie is terug van weggeweest en domineert momenteel het economische nieuws. Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. Het doorberekenen van kostenstijgingen zonder omzet en marktaandeel te verliezen zal de ene retailer beter afgaan dan de andere. Wij zien drie factoren om de risico’s van inflatie te verminderen: verticale integratie, consumentenrelevantie en een beperkte rol van ‘prijs’ in de waardepropositie. Hoe beter de retailer scoort op deze aspecten, hoe lager de risico’s.
Het inflatiecijfer (HICP = de geharmoniseerde consumentenprijsindex) daalde van 16,8 procent in oktober weliswaar naar 11,2 procent in november (jaar-op-jaar). Maar voor 2023 hebben we onze inflatieraming toch stevig moeten verhogen naar 4,2 procent (was 2,6 procent). Mede dankzij ruim overheidsbeleid verwachten we dat de kerninflatie hoger uitvalt en langer hoog blijft. De maandelijkse inflatievoorspellingen zijn gebaseerd op onderzoek van RaboResearch.
Voor 2024 verwachten we ook een hogere inflatie van 5,9 procent (was 5,3 procent). De overheid stimuleert de economie in 2023 immers naar verwachting met 22 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 2,4 procent van het bbp. Deze stimulus is vooralsnog niet gedekt door hogere inkomsten. De ruime overheidsstimulus komt terecht in een economie die al boven capaciteit opereert en jaagt daarmee de kerninflatie verder aan. Door de naar verwachting oplopende loongroei in 2023, gecombineerd met dit overheidsbeleid verwachten we dat de kerninflatie in 2024 hardnekkig hoog is.
De verhoging van de inflatieverwachting voor 2024 is er, ondanks onze aanname dat het prijsplafond in afgeslankte vorm wordt doorgezet in 2024. Als het prijsplafond niet wordt doorgezet, schiet de gemiddelde inflatie in 2024 door tot boven de 8 procent. Wij achten het daarom niet realistisch dat het prijsplafond in 2024 volledig wordt stopgezet. Natuurlijk blijft onze inflatieverwachting met flinke onzekerheid omgeven. Veel blijft immers afhangen van de ontwikkeling van de olie-, gas- en elektriciteitsprijzen.
Tot slot een positieve afsluiting van deze column: Mede dankzij hoge spaartegoeden, een robuuste arbeidsmarkt en de ruime overheidssteun verwachten we dat de economie in 2023 weer voorzichtig zal groeien na twee kwartalen van bescheiden krimp in het derde en vierde kwartaal van afgelopen jaar.

Olaf Zwijnenburg, sectormanager Detail en groothandel. Rabobank Nederland
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2023 - januari | Pagina(s) 35
Categorie: Economie
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken