Zwaar weer op komst
 
Column Natale
De titel van deze column slaat niet op het weerbericht, maar op een minder prettige financiŽle situatie bij ondernemingen. Op dit moment bereiken mij berichten dat in enkele gevallen betalingen van rente- en aflossingsverplichtingen voor reeds aangegane kredietovereenkomsten door ondernemers niet makkelijk kunnen worden nagekomen. De oorzaak hiervan kan mede worden gezocht in lagere dan begrote inkomstenstromen (omzet) in combinatie met hogere loonkosten en energielasten. Ingezette groei komt tot stilstand, vacatures blijven open staan, materialen zijn niet voorhanden en/of de vraag neemt af.

In het tweede kwartaal van 2022 is het aantal faillissementen binnen de MKB-bedrijven met 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op de Staat van het MKB (dit is een open platform met feiten en cijfers over het midden- en kleinbedrijf. Veel van de basiscijfers zijn samengesteld door CBS, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, op initiatief van het Nederlands Comitť voor Ondernemerschap en Financiering). De meeste faillissementen vonden plaats binnen de handel en de bouwnijverheid. Het economisch beeld van het midden- en kleinbedrijf (mkb) is in het derde kwartaal van dit jaar in vergelijking met het tweede kwartaal iets verslechterd. De stemming verslechterde met name over de binnenlandse aankopen van de duurzame goederen.

Wat te denken van de (ambachtelijke) bakkerijen die ook geconfronteerd worden met torenhoge energierekeningen, en hoge grondstof- en verpakkingskosten. Het is lastig om deze kostenstijgingen door te (blijven) voeren in prijsverhogingen. Klanten gaan mogelijk op zoek naar alternatieven. Daarnaast hebben we te maken met de ontwaarding van geld: inflatie. Al geruime tijd zien spaarders hun geld alleen maar minder waard worden. Dit heeft ook effect op de koopkracht die afneemt.
Als je geconfronteerd wordt met een ontwikkeling die je niet voorzag, is het goed om de oorzaken te benoemen en te bekijken of het anders moet en kan. Neem eens de tijd om je huidige businessmodel onder de loep te nemen. Wat is jouw aanbod aan de markt, aan wie lever je, hoe doe je dat, waar bestaan je inkomsten uit, wie zijn je belangrijkste partners en hoe is je kostenstructuur opgebouwd? Een heel prettig hulpmiddel hiervoor is Business Model Canvas. Vul het sjabloon in met je team en je (bedrijfs-)adviseur, maar ook met je leveranciers en klanten! De uitkomsten zijn vaak heel verrassend en leiden tot goede inzichten en samenwerkingen, zowel in- als extern.

Daarna kan verdergegaan worden met het maken van een plan van aanpak dat leidt tot een gezondere financiŽle positie. Denk hierbij aan het aantrekken van (eigen) vermogen, het concentreren op marktsegmenten, het beperken of vergroten van je assortiment, het verlagen van de bedrijfskosten, het afstoten van verliesgevende activiteiten of het inwinnen van adviezen op bepaalde aandachtsgebieden.

Informeer ook je financier tijdig. Aflossingen kunnen mogelijk tijdelijk worden uitgesteld, noodzakelijke investeringen gefinancierd. Vroegtijdige communicatie met je stakeholders is altijd raadzaam, hiermee bereik je veel meer dan je in eerste instantie denkt!

Laten we samen opletten en eventuele (financiŽle) problemen tijdig voorzien. Sta open voor advies en communiceer tijdig. De storm waait niet over, maar je kan hem wel trotseren!
 
 
Delen
 
ZVMē Zonvak Magazine | 2022 - oktober | Pagina(s) 19
Categorie: FinanciŽn, Management
 
Relevante publicaties