Ook (nieuwe) regels zijn grenzeloos…
 
Steeds meer grenzen vervagen. Zowel personen, goederen, diensten en geld mogen in Europa zonder controle de grens over. Om consumenten te beschermen zijn er daarbij wel belangrijke spelregels. De belangrijkste doelstellingen van het Europees consumentenrechtenbeleid zijn het ontwikkelen van het bewustzijn van consumenten en het op identieke wijze beschermen van consumentenrechten in de verschillende lidstaten. De EU verkleint daarmee de rol van nationale wetgeving door regels en minimumeisen op te stellen die vervolgens in de hele Europese Unie gelden.

Recentelijk zijn bestaande regels voor consumentenbescherming gewijzigd en kwamen er nieuwe regels bij vanuit nieuwe Europese richtlijnen die worden geïmplementeerd: de ‘Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming’ en de ‘Richtlijnen Verkoop goederen en Levering Digitale Inhoud’. De belangrijkste wijzigingen voor (online) ondernemers zijn vanaf 27 april jl.:
• Garantie: de bewijslast voor ondernemers gaat naar één jaar.
• Geen gebruiksvergoeding: bij vervanging product geen vergoeding voor het gebruik.
• Grenzen aan reparatiepogingen: meer bescherming voor consument.
• Digitale inhoud: dezelfde consumentenrechten als bij andere producten.
• Eisen commerciële garantie: eisen aan garantiebewijs en reclame-uitingen.
 
Per 28 mei jl. is de ‘Europese Richtlijn Modernisering Consumentenbescherming’ in werking getreden. Deze heeft behoorlijke impact op de wijze waarop retailers kortingsacties moeten vormgeven. Ook zijn Europese consumentenregels aangepast zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale, ontwikkelingen. Met deze richtlijn worden vooral de regels die gelden voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen uitgebreid en verduidelijkt. Sinds 28 mei jl. gelden daarom de volgende aanpassingen:
• Informatieplicht voor online marktplaatsen en de verkopen ervan.
• Reviews: informeren over totstandkoming en controleren of ze echt van klanten zijn.
• Gepersonaliseerd aanbod: informatieplicht bij geautomatiseerd aanbod.
• Betalen met persoonsgegevens: rechtsbescherming gegevens consumenten.
• Korting en van/voor prijzen: striktere regels omtrent het gebruik.
Consumenten zoeken, vergelijken en kopen steeds vaker producten en diensten online. Bovenstaande nieuwe grenzeloze regels voor consumentenbescherming zorgen voor betere handhaving en optimalisatie van consumentenregels.
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2022 - augustus | Pagina(s) 21
Gerelateerde bedrijven
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken