Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 
Hoe zien de klanten er uit?
 
Keukenretailers vergeleken (deel 1)
De afgelopen maanden heeft KIM• acht belangrijke keukenretailers doorgelicht op basis van de consumentenonderzoeken van Qudata. Hierbij is telkens gekeken naar het profiel van de retailers individueel. In de komende drie uitgaven worden de acht retailers telkens met elkaar vergeleken op een aantal aspecten. In deze eerste aflevering is gekeken naar de leeftijd, gezinsinkomen, gezinssamenstelling en dienstverbanden van de kopers van keukens bij de grootste acht keukenwinkels.
 
Grafiek 1: Leeftijd keukenkoper
Aan de respondenten (in totaal 2.000) wordt onder andere gevraagd hoe oud zij zijn. Aan de hand daarvan kunnen we de gemiddelde leeftijd van de klanten van deze acht retailers berekenen. Gemiddeld is de keuken kopende consument 45 jaar (de rode lijn in de grafiek). Grando heeft gemiddeld de oudste klanten met 56 jaar. Superkeukens de jongste met gemiddeld 40 jaar.

Grafiek 2: Gezinsinkomen
Van elke respondent is ook bekend wat het gezinsinkomen is. Zo blijkt de gemiddelde klant van alle retailers € 52.879 te hebben (de rode lijn in de grafiek). Klanten van Grando verdienen gemiddeld het meest met een gezinsinkomen van € 67.876 per jaar. Hekkensluiter zijn de klanten van Ikea, met een gemiddeld jaarinkomen van € 47.952.

Grafiek 3: Gezinssamenstelling
Bij de vergelijking van de verschillen tussen de keukenretailers voor wat betreft de gezinssamenstelling zijn de klassen bij elkaar opgeteld om de grafiek nog een beetje duidelijk te maken. Zo bestaat de klasse ‘samenwonen/getrouwd’ uit de volgende sub-klassen: samenwonend/getrouwd met kinderen, samenwonend/getrouwd zonder kinderen, samenwonend/getrouwd met uitwonende kinderen. De klasse ‘alleenstaand’, omvat de subklassen: alleenstaand met kinderen en alleenstaand zonder kinderen. De klasse ‘overig’ omvat alle andere vormen van gezinssamenstelling. Duidelijk is te zien dat de klasse ‘getrouwd/samenwonend’ het belangrijkst is; gemiddeld bestaat 75% van de gezinnen van keukenkopers uit die groep. Iets meer is dat het geval bij Superkeukens met 85%, het minst is dat bij Grando, waar 64% van de kopers zegt zo’n gezin te hebben. Ikea heeft duidelijk meer ‘alleenstaanden’, zo’n 20% van haar klanten behoort tot die categorie, terwijl dat 5% van het gemiddelde is.

Grafiek 4: Dienstverband
Eenzelfde optellen van klassen is toegepast bij de dienstverbanden. Zo zijn alle soorten loondienst bij elkaar opgeteld (commercieel, semi-overheid, overheid en non-profit). Gemiddeld werkt 68% van de keukenkopers in loondienst, terwijl 8% zelfstandig ondernemer is en 9% met pensioen. Mandemakers heeft de grootste groep klanten die in loondienst werken met 78%, Grando de kleinste met 57%. Daarentegen heeft Grando het hoogste percentage klanten die met pensioen zijn met 21%, tegen Mandemakers vrijwel geen. Zelfstandigen shoppen gemiddeld het meest bij KeukenKampioen, 14% van hun klanten behoren tot deze doelgroep.
 
 
Delen
 
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken