Vertrouwen blijft gering; investeringen groeien
 
CBS-cijfers over eerste helft 2022
Het consumentenvertrouwen -of het gebrek aan vertrouwen- blijft aan het eind van het voorjaar op een dieptepunt, maar daalt niet verder. De Nederlandse consument wordt zelfs iets minder negatief over de economie in komende twaalf maanden. Tegelijkertijd verwachten producenten dit jaar echter bijna 20 procent meer te investeren. (Bron: CBS)
 
Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen, dat in april op een dieptepunt van -48 stond, is in de maand mei niet verder gedaald (-47). “Consumenten waren negatiever over de economie in de afgelopen twaalf maanden, maar minder negatief over de economie in komende twaalf maanden”, zo geeft het CBS aan. In juni 2021 stond het consumentenvertrouwen nog op een redelijke -3. Sindsdien was er sprake van een zeer sterke daling, naar -28 in januari, -39 in maart en verder naar -48 in april jl.

Koopbereidheid
Datzelfde geldt voor de koopbereidheid bij de consument. De koopbereidheid kwam in mei uit op -33, tegen -34 in april. Consumenten waren volgens het CBS minder negatief over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden, al vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen nog steeds ongunstig. De koopbereidheid stond in de zomer van afgelopen jaar op +3 en maakte sindsdien een duikeling: naar -17 in december 2021 en -34 in april jl.

Investeringen
In 2022 verwachten de Nederlandse producenten bijna 20 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2021. Dat geeft het CBS aan, op basis van de voorjaarsenquête investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie. Het gaat om investeringen in onder meer gebouwen, machines, vervoersmiddelen en computers. In de afgelopen jaren 2020 en 2021 kwamen de gerealiseerde investeringen van de industrie nog negatief uit (respectievelijk -17 en -2). De verwachte investeringen zijn ook hoger dan die in 2019, toen sprake was van een groei met 9 procent.

Producentenvertrouwen
De lijn van het producentenvertrouwen lag in de afgelopen maanden dan ook hoger dan die van het consumentenvertrouwen. Al sinds het begin van 2021 ligt het producentenvertrouwen boven het langjarig gemiddelde; sinds de zomer van afgelopen jaar zelfs daar ruim boven. Het nam toe van + 0,6 in begin 2021 naar + 12,7 aan het eind van 2021. En de afgelopen maanden bevond het producentenvertrouwen zich rond de + 9. (Bron: CBS)
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2022 - juni | Pagina(s) 24
Categorie: Economie
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken