Het financieren van investeringsuitgaven en de CAPEX
 
Column Natale
In de vorige editie heb ik jullie meegenomen in de werkkapitaal ratio’s. Nu gaan we het hebben over investeringen in bedrijfsmiddelen en de wijze waarop geldverstrekkers kijken naar de haalbaarheid van de financiering hiervan. We hebben het dan over CAPEX dat staat voor capital expenditures, ook wel investeringsuitgaven genoemd.

Recent sprak ik een ondernemer die zijn huurlocatie wenst te verruilen voor een eigen bedrijfspand. Deze investering heeft nogal impact op de balans en de resultatenrekening van de onderneming. Uiteraard vallen de lasten van het huidige huurpand weg en komen hier in ieder geval rente- en aflossingsverplichtingen voor terug, naast de afschrijvingen.
Om de mogelijkheden voor een financiering van de aankoop te verkennen, kijken we naar de beschikbare kasstroom. Deze bestaat uit de nettowinst van de onderneming, vermeerderd met de afschrijvingen en verminderd met de investeringen in regulier werkkapitaal. Dit noemen we de kasstroom uit operationele activiteiten.

De (CAPEX-)investering wordt hierop in mindering gebracht. Bij het ontvangen van bijvoorbeeld subsidies plussen we deze. Het resultaat noemen we kasstroom uit investeringsactiviteiten. Tenslotte kijken we naar de te betalen rentelasten en aflossingsverplichtingen, en met welk financieringsbedrag gerekend kan worden voor de aankoop van het bedrijfspand, het zogenaamde vreemd vermogen. Is een aanvullend bedrag nodig, dan kan gedacht worden aan het inbrengen van eigen middelen en een stapelfinanciering constructie. Uiteindelijk hebben we dan de kasstroom uit financieringsactiviteiten bepaald.

Overigens zijn er nog veel meer zaken te bedenken die van belang zijn bij het doen van CAPEX investeringen, zoals de terugverdientijd in jaren, de afschrijvingsperiode en de berekening van de rendementsverwachting.
Kortom, welke investering vergt het en welke kosten horen daarbij? Deze input is erg belangrijk voor het verkrijgen van een financieringsoplossing. Hierbij zijn de eerder behandelde solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s ook weer van belang.
Tenslotte nog dit. Met het oog op de huidige kostenstijgingen van grondstoffen, energie, transport en personeel, de hoge inflatie en de aanwezige mismatch op de arbeidsmarkt, is het best lastig te bepalen of je die investering nu wel of niet moet doen. Consumenten waren volgens het CBS in april pessimistischer over de economie dan ooit. Nooit eerder vonden consumenten de tijd zo ongunstig voor het doen van grote aankopen dan in april 2022. Heb je vertrouwen in je beslissing om een grote investering zelf te doen, dan zijn op dit moment vele financieringsmogelijkheden aanwezig.

Laat je goed informeren over de impact van de beoogde investering. Maak gebruik van een erkend financieringsadviseur in samenspraak met je accountant en laat scenario’s goed doorrekenen. Hierdoor ben je goed voorbereid op je gesprek met een potentiële geldverstrekker voor het verkrijgen van een passende financiering!
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2022 - mei | Pagina(s) 37
Categorie: Financiën, Management
 
Relevante publicaties
Uw mening
Iedereen heeft te maken met forse kostenstijgingen. Kunt u aangeven hoeveel uw kosten zijn gestegen dit jaar?