Diverse uitdagingen voor 2022
 
De verwachting is dat in de loop van 2022 de diverse retailsectoren weer op hun normale groeiniveau komen. Naast die verwachte omzetontwikkeling zijn er echter wel diverse uitdagingen voor retailers en groothandels, zoals stijgende grondstofprijzen, logistieke kosten en krapte op de arbeidsmarkt. Al deze onderwerpen vragen om actie.
Door het niet volledig kunnen doorberekenen van de prijsstijging van grondstoffen aan de klanten, komen de marges onder druk te staan. De mate waarin retailers en groothandels prijsstijgingen kunnen doorberekenen, verschilt sterk per subsector en per speler. Twee punten zijn van belang: wie heeft de grootste macht in de keten en hoe onmisbaar en uniek is het product voor de klant? Door te werken aan hun marktpositie en marktpropositie kunnen retailers en groothandels beter prijsstijgingen doorberekenen.
Daarnaast zijn er de stijgende logistieke kosten. De prijzen voor een container vanuit China zijn de laatste tijd explosief gestegen. Dichterbij inkopen komt daarmee weer op de agenda. Dit biedt diverse voordelen op gebied van kosten, snelheid van collecties en duurzaamheid. Er zijn echter ook wat Ďmitsen en marení. Is er wel voldoende productiecapaciteit Ďdichtbijí? En kunnen we de hogere loonkosten van dichtbij produceren wel doorberekenen?
Ten derde is er de krapte op de arbeidsmarkt; en zal men dus moeten concurreren om personeel. Het aantal bedrijven dat in een CBS-ondernemersenquÍte aangeeft belemmerd te worden door tekorten aan personeel is nog niet zo hoog geweest. Er is over de gehele linie krapte op de arbeidsmarkt en personeel heeft een ruime keuze aan werkgevers. Retailers en groothandels moeten dit aanpakken door het werk dat ze bieden aantrekkelijker te maken. Niet alleen via een hogere beloning, maar ook bijvoorbeeld via het aanbieden van een opleidings- en ontwikkelingspad.
De markt voor groothandels en retailers is dynamisch. De al langer zichtbare structurele veranderingen worden door de coronapandemie versneld. Maar door goed in te spelen op trends in de markt kunnen kansen worden gecreŽerd.
 
 
Delen
 
ZVMē Zonvak Magazine | 2022 - februari | Pagina(s) 23
Categorie: FinanciŽn
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken