Ventileren als basismaatregel
 
Ventilatie op scholen
Dat ventileren belangrijk is, daarover is allang geen discussie meer. Zeker niet nu we al anderhalf jaar te maken hebben met het coronavirus en ventileren zelfs aangemerkt wordt als één van de basismaatregelen in de strijd tegen dit virus. Ook Unilux benadrukt nog maar eens het belang van optimale ventilatie.
 
Niet alleen in woningen en kantoren, maar ook op scholen is ventilatie van wezenlijk belang. Een raam openzetten op school, is nodig om voldoende frisse lucht in de klassen te krijgen. En die frisse lucht is weer belangrijk voor de concentratie en gezondheid van leerlingen, én om virusverspreiding te voorkomen. Met name vanwege dat laatste is ventilatie op scholen een veel besproken onderwerp. Benauwde warme lokalen, stoffige ruimten, beslagen ramen: de lucht in schoollokalen is vaak niet fris. Leerlingen verspreiden vocht, ziektekiemen, geurtjes en stof in de lucht. Een ongunstig binnenmilieu ontstaat door een combinatie van de gebouweigenschappen en het onvoldoende ventileren. De meeste tijd wordt binnen doorgebracht, daarom is het binnenmilieu zo belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder goed presteren in slecht geventileerde ruimten. Ook kunnen er gezondheidsklachten optreden, zoals hoofdpijn, geurhinder, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten, verergering van astmaklachten en allerlei allergische reacties. Het gevolg kan een toename van ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten zijn. Goed ventileren is dus pure noodzaak. Voor woningen, kantoren en scholen, en daarmee ook voor ieders gezondheid. Gooi open dus, die ramen en deuren en zorg voor een gezonde en veilige leef-en werkomgeving. En om te voorkomen dat er tijdens het ventileren ongewenste kleine bezoekertjes naar binnen komen, biedt Unilux een groot scala aan hor-oplossingen, zowel voor woningen als professionele gebouwen.

Naast de acties die de scholen zelf nemen om goed te ventileren, is meer bewustwording bij leerlingen ook nodig. Waarom moet het raam open, zelfs als het koud is? Met het lespakket Leren Ventileren leren de leerlingen op een heldere en leuke manier waarom ventileren zo belangrijk is en hoe dit wordt gedaan. Het doel van het lespakket is om te zorgen voor meer bewustwording en begrip bij leerlingen over ventileren.
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2021 - augustus | Pagina(s) 7
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Als u zou stoppen met uw bedrijf vanwege leeftijd. Hoe zou u dat doen?