Zonwering als verplichte Europese maatregel voor klimaatneutrale gebouwen
 
Nieuw logo ES-SO
ES-SO, de overkoepelende vereniging van zonwering in Europa, heeft een nieuw logo. Hiermee vraagt ES-SO aandacht voor de problematiek van frequentere én langer durende hittegolven in Europa, binnen het algemene klimaatverhaal van minder CO2-uitstoot.
 
ES-SO promoot al meer dan vijftien jaar de voordelen van zonwering. Met succes, want het voorbije jaar tekende de industrie een groei van maar liefst veertig procent op. Met de lancering van een nieuw logo wil de organisatie haar missie kracht bijzetten: dynamische zonwering als duurzame en energie-efficiënte oplossing voor oververhitting. Daarmee onderschrijft ES-SO ook de Europese ambitie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Via onderzoek, training en onderbouwde kennis vraagt ES-SO beleidsmakers om het belang van zonwering te erkennen en zodoende op te nemen in de regelgeving om de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te behalen.

Het nieuwe logo, ontworpen door het Italiaanse designbureau Agenzia Yes!, is alvast een eerste stap naar een prominentere aanwezigheid in het debat rond energie-efficiëntie, duurzaamheid en groene economie. Zonwering past immers perfect in de Europese Green Deal naar klimaatneutraliteit. Het driedimensionale element E staat symbool voor ES-SO en knipoogt naar de minimalistische lijnen die zonwering als architecturaal element aan een gebouw toevoegt. Het gekozen kleurenpalet varieert van blauw (natuurlijk daglicht) naar groen (duurzaamheid), met daarin ook lichtgeel (zonne-energie). De gradatie tussen de kleuren staat voor de zonweringsystemen, oplossingen die teruggaan tot de Egyptische, Islamitische en Perzische culturen waar ze werden aangewend om gebouwen te beschermen tegen oververhitting en een wereld te creëren als mooiere plaats om te leven. Het nieuwe ES-SO-logo moet de ambitieuze strategie van de koepelorganisatie verder uitrollen.

Peter Winters, stichtend lid en oud-voorzitter ES-SO: “Bij de oprichting van ES-SO in 2005 waren er zes leden en vandaag overkoepelt de organisatie inmiddels achttien Europese landen. De aandacht voor het klimaat staat hoog op de EU-agenda: industrieën en consumenten vragen naar meer groene oplossingen en ES-SO kan helpen om de duurzame ambities naar een hoger niveau te tillen.“ Ann Van Eycken, secretaris generaal ES-SO: “Onze nieuwe identiteit focust op drie waarden: architectuur, duurzaamheid en welbevinden. We willen zowel beleidsmakers als architecten en voorschrijvers erop wijzen dat zonwering de meest groene en duurzame oplossing is om oververhitting in gebouwen tegen te gaan. Zonwering draagt ook bij tot het welbevinden van de bewoners én geeft architecturaal design extra karakter. In een wereld met tal van milieuproblemen –denk aan koolstofemissie, water- en bodemverontreiniging of het verlies aan biodiversiteit –, kan zonwering bijdragen tot een betere en duurzamere toekomst.“
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2021 - augustus |
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken