Klik voor foto Klik voor foto
 
Dekker Zevenhuizen is MVO koploper
 
Duurzame producten en CO2-neutraal
Dekker Zevenhuizen is toegetreden tot het Koplopernetwerk van MVO Nederland, een belangrijk netwerk op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een goed moment om in het Dekker Trend Centre te spreken met Ben van Elk over initiatieven als TruStone, duurzame producten als Sustonable en Greengridz en over CO2-neutraal produceren.
 
“In het Koplopernetwerk van MVO Nederland zitten ambitieuze en gedreven ondernemers in de nieuwe economie”, zo geeft MVO Nederland aan. “Leden onderscheiden zich dankzij toekomstbestendige ambities om sector overstijgend samen te werken en de spelregels voor de nieuwe economie te bepalen. MVO Nederland faciliteert ondernemers in het Koplopernetwerk om ervaringen en ideeën uit te wisselen en samen te werken aan de nieuwe economie.”
 
Wat betekent dat voor Dekker Zevenhuizen?
Ben van Elk: “Voor ons is het heel belangrijk om duurzaam te ondernemen. Door deel te nemen in het MVO Koplopernetwerk hou je meer focus om gezamenlijk doelen te realiseren. Zoals staatssecretaris Van Veldhoven het Nederlands beleid weergaf: Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen scheelt CO2-uitstoot en helpt dus bij het halen van de klimaatdoelen uit het Regeerakkoord. Daarnaast is bijvoorbeeld circulair ontwerpen en bouwen big business en liggen daar grote kansen voor Nederlandse bedrijven. Inzetten op een circulaire economie is op die manier goed voor het klimaat en goed voor de portemonnee.”

Hoe wordt dit binnen jullie bedrijfsvoering vertaald?
“Belangrijk is, om te beginnen, onze aansluiting bij TruStone: het op een verantwoorde manier je grondstoffen -in dit geval natuursteen- inkopen. Het project is destijds opgestart door de Sociaal Economische Raad. We zijn al geruime tijd met dat proces bezig. We zijn een familiebedrijf dat dit soort aspecten van oudsher al zeer belangrijk vindt. Dertig jaar geleden, toen het woord MVO nog niet bestond, werd al gewerkt aan energiebesparing en vervolgens aan afvalscheiding, leveranciersaudits en werkomstandigheden. We wilden ook precies weten uit welke groeve een bepaalde steen komt. Dat hebben we helemaal in kaart gebracht. En dan kun je je al snel richten op bepaalde ‘risicolanden’, zoals India. Dat is een ingewikkeld proces. Want wanneer je een bezoek aan een groeve brengt, weten ze een maand van tevoren al dat je komt en kunnen ze tijdig bepaalde maatregelen nemen. Je kunt niet zelf controleren wat er bijvoorbeeld met de werknemers gebeurt wanneer je niet aanwezig bent. Er zijn vier groeves waar 70 procent van onze natuursteen vandaan komt. Die laten we certificeren door een betrouwbare Duitse certificeringsinstantie, XertifiX. Dat is een NGO die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden en milieubescherming in de Aziatische steensector. Regelmatig inspecteert XertifiX de leveranciers van Dekker in India om er zeker van te zijn dat aan de standaardcriteria wordt voldaan. De norm omvat de kernarbeidsverdragen van de aan de Verenigende Naties gerelateerde ILO (International Labour Organisation), waaronder het verbod op kinderarbeid en (schuld)slavernij, betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, eerlijke lonen en werktijden, milieubescherming en wettigheid.”

Welke andere speerpunten onderscheiden jullie?
“Een van onze speerpunten is: CO2-neutraal produceren, onder andere door middel van groene stroom. We zijn inmiddels 100 procent CO2-neutraal. De rest-uitstoot die overblijft, bijvoorbeeld door ons reizen en transport, compenseren we namelijk door middel van een bedrijfsbos dat we in het natuurgebied Zwart Water -in de Maasduinen in Limburg- hebben laten aanplanten, via Trees for All. We compenseren daarmee driemaal meer dan nodig is om die rest-uitstoot op jaarbasis te compenseren.
Een andere speerpunt voor ons is: het ontwikkelen van circulaire producten; met als voorbeeldproducten Greengridz en Sustonable. Een mijnbouwproduct als graniet is van zichzelf natuurlijk niet circulair. Dan zal je dus keuzes moeten maken voor een product als Sustonable, waarbij een afvalproduct als PET flessen wordt gebruikt om platen te vervaardigen. Samen met andere bedrijven zoals afvalverwerker Suez hebben we investeringen gedaan in dat project. Er is een fabriek voor gebouwd, waar over een paar maanden de eerste platen worden uitgeleverd. Daarbij gaat het om een kwartscomposiet met als bindmiddel gerecycled PET. Greengridz is ons bekende gepatenteerde product van lichtgewicht sandwich panelen. Hierbij ontwikkelen we een technieken om een gerecycled vezelmateriaal te gebruiken als basis.
In de komende tijd willen we de MVO-lat steeds hoger leggen. Zo willen we dit jaar op inkoopgebied alles verder verbeteren. Meer dan 60 procent van ons toeleveringsvolume komt van leveranciers met een MVO verklaring. Dit willen we nog verder inzichtelijk maken: hoe is het georganiseerd met de toeleverancier van onze leverancier? Waar koopt bijvoorbeeld de toeleverancier van onze Italiaanse kranenproducent zijn koper in? We willen zicht hebben op de gehele supply chain. Dat geldt ook voor het beperken van ons verpakkingsmateriaal. Ook dat moet duurzaam zijn en niet opgevuld met allerlei schuim. Zo kunnen we nog allerlei stappen zetten.”
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2021 - maart | Pagina(s) 26
Categorie: Werkbladen
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google