Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto
 
Weinig vertrouwen, maar veel ver-thuizing
 
Branchecijfers over 2020
In de afgelopen weken druppelden recente cijfers over het corona-jaar 2020 binnen uit binnen- en buitenland. Minder faillissementen, een laag consumentenvertrouwen en meer thuiswerken; met als gevolg meer ver-thuizing. Cijfers vanuit Duitsland geven aan, dat ook daar de meubel- en keukenbranches vanaf de zomermaanden in omzet groeiden.
 
Minder faillissementen
Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen was met 2.703 afgelopen jaar het laagste van deze eeuw. Het CBS hierover: “Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid.” Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen: 5.271 in 2015 en 3.145 in 2018.

Consumentenvertrouwen
Minder positief waren de cijfers over het consumentenvertrouwen. “De stemming onder consumenten is in januari 2021 nauwelijks veranderd in vergelijking met een maand eerder”, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19. “Daarmee lag het consumentenvertrouwen ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-7). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).”

Thuiswerken en ver-thuizing
Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers is in een jaar verdubbeld, van 21 naar ruim 41 procent. Andere beroepen met een stijgend aantal thuis-werkers zijn de creatieve beroepen -met een toename van 26 naar 36 procent- en bedrijfseconomische en administratieve beroepen, van ruim 15 naar ruim 29 procent. (Bron: CBS) Het thuiswerken was een stimulans voor de ver-thuizing trend, met meer investeringen in de woning.

Meubelbranche Duitsland
De BBE Möbel Index die de marktcijfers van 100 meubel- en keukenbedrijven weergeeft, laat een sterk herstel zien sinds april 2020. Op het dieptepunt van de toenmalige lock down stond deze index in april 2020 op - 22,4. Daarna klom deze index non stop naar + 4,3 in november 2020. Uit de index blijkt dat ook in Duitsland de keukenomzet vanaf de zomer nog verder steeg, van - 12,7 in april naar + 6,0 in november 2020. De gevolgen van de nieuwe lock down sinds december jl. zijn nog niet bekend.
 
 
Delen
 
STS• Sanitair & Tegel Specialist | 2021 - februari | Pagina(s) 16
Categorie: Economie
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Welke gevolgen heeft de komst van Amazon?