Aantal stoppende ondernemingen blijft hoog
 
Trendrapport Bedrijfsleven KVK
Het aantal stoppende ondernemingen is al zes maanden hoger dan in dezelfde maand in 2019.De dynamiek in het Nederlandse bedrijfsleven is groot, met zowel een fors aantal startende- als stoppende ondernemingen.
 
Opvallend is dat het aantal stoppende ondernemingen in Nederland al zes maanden op rij duidelijk hoger is dan in dezelfde maanden in 2019.  In oktober was het aantal stoppende ondernemingen 16.100, tegenover 11.137 in oktober 2019, een toename van 45%. Het aantal starters is in oktober 2020 in vergelijking met dezelfde maand in 2019 nauwelijks toegenomen, van 21.230 naar 21.338, dat is 1%. In juni nam het aantal starters het meest toe, met 20% in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, met maar liefst 67% in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind oktober was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.060.188.
Dit blijkt uit de Trendrapportage Bedrijfsleven, die KVK (Kamer van Koophandel) vandaag voor de tweede keer publiceert. In deze tweede KVK Trendrapportage Bedrijfsleven vallen enkele trends op. Zo is te zien dat de groei van het aantal startende bedrijven in de horeca vanaf het begin van de coronacrisis ook in oktober weer negatief is geweest. Het aantal startende horecaondernemingen nam af met 37% in vergelijking met oktober vorig jaar. waarschijnlijk niet heel verrassend, is de horeca daarmee de sector met de laagste groei in vergelijking met 2019 als het gaat om starten. De detailhandel is wederom de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedroeg in oktober 30 procent ten opzichte van oktober 2019.
KVK heeft prof. dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Utrecht University School of Economics, gevraagd de cijfers uit de Trendrapportage Bedrijfsleven te duiden. Volgens Stam laat deze rapportage zien dat er sprake is van een coronatransformatie. Stam: “Het aantal stoppers groeide weer fors in oktober, maar is nog steeds lager dan het aantal starters. Veel mensen blijven een bedrijf starten. Er is een verschuiving van starten in de (toeleveranties aan) hotels en horeca naar de (ondersteuning) van online consumeren en produceren. De Nederlandse bedrijvendynamiek laat steeds duidelijker een coronatransformatie zien.”
De KVK-Trendrapportage Bedrijfsleven maakt ook inzichtelijk hoe de stoppende en startende bedrijven over Nederland zijn verdeeld. Over het algemeen ziet KVK (sterke) groei van het aantal starters in regio’s in het oosten, zuiden en uiterste noorden van het land, terwijl het stedelijk gebied rond Amsterdam en Den Haag een afname van het aantal starters laat zien. Bij de stoppers is het beeld meer diffuus.
 
 
Delen
 
WTM• Woon Trend Magazine | 2020 - november |
Categorie: Management, Retail
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Als u zou stoppen met uw bedrijf vanwege leeftijd. Hoe zou u dat doen?