Aantal starters én stoppers gegroeid
 
Het aantal startende ondernemingen in Nederland was hoger in de maanden juni, juli, augustus en september dan in dezelfde periode in 2019. Daar staat tegenover dat ook het aantal ondernemers dat stopte in deze periode hoger was dan in 2019.
 
Bij de stoppers is deze beweging zelfs al vanaf de maand mei zichtbaar. In juni nam het aantal starters het meest toe, met 20 procent in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, met maar liefst 67 procent in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind september was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.054.943 (stand per 1-10-2020). Dit blijkt uit de Trendrapportage die KVK deze week voor het eerst publiceert. KVK publiceert de volgende Trendrapportages iedere eerste week van de maand.
In de KVK Trendrapportage vallen enkele trends op. Zo is de detailhandel de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedraagt 42 procent. Het gaat hierbij overigens vooral om internet-detailhandel. De groei van het aantal startende bedrijven in de horeca daarentegen is vanaf het begin van de coronacrisis negatief. De sector hoort hiermee tot één van de sectoren met de laagste groei in vergelijking met 2019 als het gaat om starten.
De KVK Trendrapportage kijkt ook hoe de groei van het aantal starters en stoppers over de verschillende regio’s is verdeeld. Globaal valt hier op dat in het noorden van Nederland het aantal starters procentueel de grootste groei laat zien. De hoogste percentages stoppers zijn vooral te schrijven op het conto van diverse regio’s in de Randstad.
 
 
Delen
 
WTM• Woon Trend Magazine | 2020 - oktober |
Categorie: Management, Retail
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Welke gevolgen heeft de komst van Amazon?