Velux gaat samenwerken met WWF
 
Levenslang Co2 neutraal
De Velux Groep verbindt zich eraan haar toekomstige CO2-uitstoot drastisch te verminderen en gaat daarom in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) haar historische CO2-voetafdruk vastleggen. Door het beschermen en herstellen van bossen, wordt in totaal 5,6 miljoen ton aan CO2, die sinds de oprichting in 1941 wereldwijd is uitgestoten, vastgelegd.
 
De Velux Groep kondigt deze week aan dat zij bij haar 100-jarig bestaan in 2041 ‘Levenslang CO2 Neutraal’ wil zijn. Met het oog op de toekomst, verbindt de VELUX Groep zich ook aan het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot van haar organisatie en waardeketen. Dit is in lijn met het meest ambitieuze traject van het Klimaatakkoord van Parijs, om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5°C. Met deze verbinternis neemt Velux verantwoordelijkheid voor zowel de CO2-uitstoot van het bedrijf in het verleden als in de toekomst. De samenwerking met WWF maakt deel uit van de Duurzaamheidsstrategie 2030 van de Velux Groep.
Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland: “De planeet wordt geconfronteerd met een ernstige klimaat- en natuurcrisis en dit vereist buitengewone maatregelen. Volgens onze bedrijfswaarden streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan bij te dragen, daarom hebben we Levenslang CO2 Neutraal ontwikkeld. Het is een nieuwe innovatieve verbintenis waarbij we een samenwerking van 20 jaar aangaan met WWF om het equivalent van onze historische CO2-uitstoot vast te leggen. Daarnaast gaan we onze toekomstige CO2-uitstoot drastisch verminderen en vragen we onze leveranciers hetzelfde te doen. Hopelijk inspireren we andere bedrijven hiermee om ook ‘Levenslang CO2 Neutraal’ te worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor iedereen te creëren. ”
De Velux Groep investeert in bos- en biodiversiteitsprojecten van WWF, die de komende 21 jaar speciaal voor Velux worden ontwikkeld. Dit helpt het verlies van leefgebieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodiversiteit van bosecosystemen wereldwijd bedreigt, te stoppen. Tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen aan wie deze projecten ten goede komen. De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen plaatsvinden in Oeganda en Myanmar.
Om de huidige natuur- en klimaatcrisis te stoppen zijn ambitie en snelle actie nodig van zowel overheden, consumenten als bedrijven. De Velux Groep legt de lat hoog door het initiëren van Levenslang CO2 Neutraal. WWF hoopt dat andere bedrijven geďnspireerd raken en ook ambitieuze stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan.
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2020 - september | Pagina(s) 4
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Welke gevolgen heeft de komst van Amazon?