Zomer in Nederland
 
Column Natale
Krantenbericht: “Door corona stijgt de werkloosheid in een rap tempo. Ondanks de overheidssteun lukt het ondernemingen niet om al het personeel in dienst te houden.” Het blijkt dat veel jongeren hun bijbanen zijn kwijtgeraakt, maar nu weer massaal op zoek gaan naar werk. Hierdoor stijgt het werkloosheidspercentage specifiek in deze beroepsbevolkingsgroep. Ook zzp\'ers en uitzendkrachten zoek naarstig naar werk. De signalering van een stijging in het aantal werklozen in Nederland heeft dus vooral te maken met het feit dat meer mensen willen werken en niet met het aantal ontslagen. Registratie zegt dus veel, maar data analyse zegt veel meer!
Welke impact Covid-19 uiteindelijk op de werkloosheidscijfers heeft moet nog blijken. Voor enkele werkgevers is het overigens een verademing, vacatures worden nu vervuld waar voorheen geen personeel voor te vinden was.
Tegelijkertijd stijgen de prijzen van koopwoningen. De link? Voorsorteren op mogelijke rentestijgingen wellicht. Heb je een redelijk recent woonhuis te koop? Oude tijden herleven, op woningen wordt weer overboden.
Tuinen worden paradijselijk ingericht, niets is te gek. We gaan volop met vakantie, in Nederland weliswaar, en we kopen alles wat rolt of vaart. Ik ken iemand die een boot te koop had (al geruime tijd), daar niet vanaf kwam en inmiddels toch een verkooptransactie heeft afgerond, feitelijk te danken aan corona!
Het vertrouwen van de consument is dus nog steeds aanwezig, ook in de politiek, maar is deze van tijdelijke aard? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) denkt van wel en heeft het rapport ‘Verwachte gevolgen van corona voor de opvattingen en houdingen van Nederlanders’ uitgebracht. Een van de bevindingen van het SCP is dat maatregelen om de economische malaise te verzachten de politiek tijdelijk meer vertrouwen kunnen opleveren, maar op de langere termijn zal een economische crisis een negatieve weerslag hebben op het vertrouwen. Over het algemeen zorgen tegenvallende economische prestaties voor een afname in politiek vertrouwen.
Door het Amsterdam Centre for Business Innovation is onderzoek verricht onder de managers van achthonderd bedrijven uit verschillende sectoren naar hun verwachtingen. Herstel binnen een jaar, waarbij de omzet weer op het niveau van voor het uitbreken van de pandemie zal liggen, zo luidt de reactie. Per sector wisselt dit wel, zeker voor bedrijven in de horeca, cultuur en recreatiebranche en de bouw. Ik merk zelf dat financiers wel mee willen denken in het beschikbaar stellen van kredieten, maar in het bijzonder aan ondernemingen met gezonde perspectieven.
De crisis zorgt wel voor meer thuiswerkers en een verdere digitalisering. Dit lijkt een blijvende verandering te zijn. Uit een onderzoek van Advieskeuze.nl onder ruim 5.000 consumenten die hun dienstverlener een review hebben gegeven, blijkt dat twee op de drie in de toekomst een videogesprek wil aangaan met een dienstverlener. Videobellen is nu de methode om met consumenten ‘persoonlijk’ contact te hebben. Je komt sneller tot de kern, alhoewel het fysieke gesprek de voorkeur blijft genieten. De meest opmerkelijke uitkomst is wel dat consumenten de kwaliteit van beeld en geluid van de video-tool belangrijker vinden dan privacy, veiligheid en gebruiksvoorwaarden. Gemak dient de mens!
Geniet van de zomer, pas goed op elkaar en blijf gezond.
 
 
Delen
 
STS• Sanitair & Tegel Specialist | 2020 - september | Pagina(s) 25
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Als u zou stoppen met uw bedrijf vanwege leeftijd. Hoe zou u dat doen?