KVK: En op drie ondernemers verwacht meer werkdruk
 
En op de drie ondernemers verwacht komende drie maanden meer werkdruk, zo blijkt uit de KVK Flitspeiling die is uitgevoerd in de laatste week van juni en eerste week van juli. Ongeveer een derde van de Nederlandse ondernemers verwacht het komende kwartaal meer uren te gaan werken in het bedrijf.
 
Redenen die ondernemers voor deze verhoogde werkdruk aan KVK meegeven zijn: er is minder personeel beschikbaar, onder andere door ontslag of het niet kunnen betalen van personeel, er moet extra tijd genvesteerd worden in klanten om verloren omzet terug te winnen of omdat het, juist door corona, juist beter gaat met het bedrijf. Bijna 1 op de 5 ondernemers verwacht minder uren te gaan werken, voornamelijk door een afname in de hoeveelheid werk. Circa 1 op de 10 overweegt een baan in loondienst te zoeken, vooral door de sombere vooruitzichten voor het bedrijf. Dit zijn enkele van de resultaten uit de vijfde KVK-Flitspeiling onder bijna 1200 ondernemers.
Uit de KVK-Flitspeiling blijkt verder dat het merendeel, ruim twee derde, van de ondernemers met 2 of meer werkzame personen in het bedrijf denkt dat het personeelsbestand de komende drie maanden gelijk blijft. Ongeveer 2 op de 10 geeft aan een afname van het personeelsbestand te verwachten, waar 1 op de 10 juist een toename verwacht. Zowel bij een afname als een toename gaat het voornamelijk om een (relatief) kleine verandering in het personeelsbestand. Grotere bedrijven verwachten de komende maanden meer veranderingen rondom hun personeelsbestand dan het micro-mkb, zowel in afname als in toename van het aantal personeelsleden. Bijna een vijfde van de ondernemers verwacht verder meer te zullen gaan thuiswerken dan voor de coronacrisis. Dat aandeel is hoger bij grotere bedrijven. Genoemde redenen zijn onder andere het gemak en dat thuiswerken kosten- en tijdbesparend werkt.
 
 
Delen
 
Categorie: Retail, Management
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken