CPB voorspelt krimp economie van zes procent
 
Update coronacrisis
De klap die de coronacrisis de Nederlandse economie bezorgt, zal dusdanig zijn dat het niet gaat lukken deze volgend jaar in te lopen. Aldus het Het Centraal Planbureau (CPB), die in de laatste raming rekent op een krimp van zes procent in 2020, gevolgd door een groei van drie procent in 2021. 
 
De werkloosheid verdubbelt in twee jaar tijd naar zeven procent van de beroepsbevolking en de staatsschuld komt uit net iets boven het Europese plafond van 60 procent van het bruto binnenlands product. 
Volgens het CPB hebben de steunmaatregelen van het kabinet de eerste klap van de coronacrisis opgevangen. De kosten die daarmee gemoeid zijn bedragen 31 miljard euro. De schade voor de schatkist is echter groter doordat er minder belastinginkomsten binnenkomen, terwijl de uitgaven aan uitkeringen stijgingen. Het begrotingssaldo verslechtert daardoor met 69 miljard euro, waardoor er dit jaar een tekort zal zijn van 8 procent van het bbp. Daarbij gaat het CPB er vanuit dat er na oktober geen nieuwe steunpakketten nodig zijn. Krijgen we wel met een tweede golf te maken, dan wordt het geschetste scenario nog een stuk vervelender. Bedrijven zijn inmiddels een flink deel van hun buffers kwijtgeraakt. Door productiebeperking en een afnemende vraag naar producten en diensten zal de economische schade verder toenemen. 
Het CPB voorziet in dit tweede-golfscenario geen groei in 2021. Ook loopt de werkloosheid dan nog verder op (naar 10 procent) en stijgt ook de staatsschuld harder, tot ruim 75 procent van het bruto binnenlands product. 
Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp stelt de huidige onzekerheid de overheid voor grote dilemma’s. ,,Tijdens de herstelfase is beheerst afbouwen van het steunbeleid wenselijk, maar de mate waarin de overheid kan terugtreden is afhankelijk van het hersteltempo van de economie. Het herstel kan bespoedigd worden door internationale coördinatie in de aanpak van de crisis en door het waar mogelijk naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie.” (Bron: AD)
 
 
Delen
 
Categorie: Management, Retail
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wat betekent de corona-crisis voor uw bedrijf?