Hoe werkt de Noodmaatregel Werktijdverkorting
 
Ondernemersupdate coronavirus
Het coronavirus treft ons allemaal. Of u nou ziek wordt of niet, de gevolgen van het virus zijn voor iedereen duidelijk merkbaar en zeker voor ondernemers. Op 17 maart heeft de overheid een pakket maatregelen gepubliceerd om de economische gevolgen van het coronavirus waar mogelijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het stopzetten van ‘Regeling Werktijdverkorting’ (WTV) en deze vervangen voor een speciaal noodfonds, de tijdelijk NOW, wat staat voor Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud.
 
Wat houdt deze maatregel precies in, kunt u gebruik van maken van het Noodfonds en zoja, hoe werkt dit dan? U leest het in deze update.

Hoe werkt het noodfonds?
Op basis van het noodfonds kan bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten (van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de omzetdaling) worden aangevraagd. Voorwaarde is, dat er sprake is van een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% en dat er geen personeel wordt ontslagen in de subsidieperiode. De tegemoetkoming kan (eventueel onder andere voorwaarden) worden verlengd met nog eens 3 maanden. 

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld?
De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft enkele voorbeelden gepubliceerd:
Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?
Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de tegemoetkoming. Na de periode van 3 maanden wordt de loonsom, het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Op basis daarvan kan nog een correctie plaatsvinden.

Hoe kan een beroep worden gedaan op het noodfonds?
Werkgevers kunnen een beroep doen op het noodfonds bij het UWV. Er wordt door het UWV hard gewerkt om zo snel mogelijk een aanvraagformulier beschikbaar te stellen. Ongeacht de datum waarop het aanvraagformulier beschikbaar is kan een beroep worden gedaan op het noodfonds voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. De nieuwe regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat, zoals werknemers met een oproepcontract. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te laten gaan.

Kan ik nog werktijdverkorting aanvragen?
Het is niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Lopende aanvragen worden in behandeling genomen op basis van de nieuwe regeling van het noodfonds. Er zal aanvullende informatie worden opgevraagd om vast te kunnen stellen of aan de voorwaarden van de nieuwe regeling wordt voldaan. Een reeds verleende vergunning tot werktijdverkorting blijft van kracht. Na afloop van de vergunningsperiode kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe regeling van het noodfonds.
 
 
Delen
 
Vertaal via Google
Uw mening
Wat is het effect van de corona-crisis op uw bedrijf?