Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 Klik voor foto Klik voor foto
 
“Groot vertrouwen in de rol van de retailer”
 
Mark Iesberts, De Keuken Designers
De Keuken Designers begonnen in 2008 met 17 winkels en de retailorganisatie heeft dat aantal in de afgelopen jaren weten te verdubbelen. Dat ging geleidelijk: drie jaar geleden ging het om 22 winkels, momenteel om 33 winkels en volgend jaar worden daar nog drie aan toegevoegd. We hierover spreken in Nieuwegein met directeur Mark Iesberts.
 
“We zullen nooit de grootste worden en dat willen we ook niet”, zo vertelt Mark Iesberts. “Maar we zijn supertrots op onze organisatie. Misschien zullen we uitgroeien naar 40 of maximaal 50 winkels, maar het bereiken van zo’n aantal winkels is niet ons doel.”

Maar uit die woorden blijkt wel een positief denken over de keukenretail...
“Ik heb inderdaad een groot vertrouwen in de rol van de keukendetaillist en op de toegevoegde waarde die hij of zij kan bieden. Natuurlijk zien we overal online verkopers opkomen, die zeker hun invloed hebben. Maar we kunnen ons gelukkig prijzen dat de consument de keukenshowroom nog nodig heeft, omdat het bij keukens gaat om een complex, samengesteld product.
We hebben destijds, in de crisisjaren, besloten dat we ons als De Keuken Designers richten op het midden- en hogere segment; en dat we ons niet wilden mengen in het prijsgevecht. Dat blijkt een goede keuze te zijn. Die doelgroep is immers bereid geld uit te willen geven voor een keuken. Dan moet je denken aan een gemiddelde van 17.000 tot 18.000 euro; dat is fors hoger dan een gemiddelde Nederlandse keukenprijs. Dat zijn mensen die liever bij een zelfstandige ondernemer kopen en niet bij een grote keten. Ze willen persoonlijke aandacht, kwaliteit en een bepaalde beleving en zijn niet in de eerste plaats gericht op korting. Je ziet dat ook in doelgroepen die voor hun vlees bewust naar een slager gaan in plaats van naar een supermarkt.
Als keukenondernemer en retailorganisatie moet je een visie hebben, keuzes maken en achter die keuze blijven staan. Je moet je niet gek laten maken door alles wat er om je heen gebeurt. Onze keukendesigners zijn echte ‘vakidioten’ met heel veel kennis op het gebied van keukens en interieur. Noem ze maar keukenarchitecten! Zij denken niet in kastjes, maar in een totaalconcept.”

Wat maakt het voor retailers interessant om zich bij jullie aan te sluiten?
“Ondernemers sluiten zich bij ons aan vanwege de zo juist genoemde visie, maar ook omdat we als organisatie erg transparant zijn. De leden zijn zelf eigenaar van de organisatie en dat wekt vertrouwen en zorgt voor een bereidheid tot samenwerken. Ze zien dat die samenwerking revenuen oplevert. Ze kunnen daarbij hun eigen identiteit behouden en hoeven niet bang te zijn deze, samen met hun creativiteit, te verliezen. Ondernemers worden door ons niet in een keurslijf gegoten. Wel kiezen ze voor een gezamenlijke marketing, want dat is moeilijk en kostbaar om in je eentje te doen. Zo zijn er ook andere diensten zoals gezamenlijke inkoop, centraal betalingssysteem en ‘sparringsdagen’, waar de leden kennis kunnen delen. We presenteren ons ook in de woonbladen aangezien daar onze doelgroep, met name vrouwen die belangrijk zijn in de oriëntatiefase voor de aankoop van een keuken zich bevinden, maar we gaan niet groot inzetten op de naam De Keuken Designers. We kiezen voor lokale marketing op maat gemaakt voor iedere winkel. Voor alle 33 ondernemers maken we een op maat gemaakt keukenboek, waarmee we op lokaal gebied hun concurrentiepositie proberen te verbeteren. Met in ieder boek binnen kijken bij projecten, die gecreëerd en gerealiseerd zijn door juist die ondernemer. Dat is hard werken, maar heeft wel de gewenste resultaten. Dat concept slaat aan; we groeien niet voor niets zo. Onze ondernemers hebben -op een enkeling na- allemaal de crisis overwonnen en doen het goed. Met als bewijs dat leden van het eerst uur er nog steeds zijn. Dat zegt iets over deze keukendesigners. We hebben een fantastische club. We hebben een Raad van Bestuur, bestaande uit ondernemers, naast mijzelf als statutair algemeen directeur. Samen bepalen we zo goed mogelijk het beleid, dat wordt gedragen door de leden. Je bent als ondernemer bij ons geen nummer.”

Dat vereist ook een goede samenwerking met producenten...
“We maken ook samen met de ondernemers keuzes wat betreft merken. We zijn keukenspecialisten en we werken daarom ook graag samen met merken die zelf specialist zijn. Merken die hetzelfde DNA hebben als wij en anders zijn dan de massa. Wat inkoopvolume betreft, zijn we met onze 33 leden natuurlijk een interessante partner geworden voor producenten. En naast dat gezamenlijke assortiment heeft de ondernemer natuurlijk deels nog de vrijheid voor aanvulling met een of meerdere andere merken.”

Inmiddels staan we vlak voor de jaren 2020... Wat zijn de plannen?
“We gaan als De Keuken Designers richting die toekomst en overleggen veel over hoe we ons in de toekomst willen ontwikkelen. We staan immers als branche voor nieuwe uitdagingen. Denk alleen maar aan de stikstof-discussie en de gevolgen daarvan voor de woningbouw. Tegelijkertijd zien we dat de consument weer gaat investeren in zijn bestaande woning. We zullen dus plannen moeten maken die passen bij de behoefte van zowel de consument als onze leden. Er wacht ons een mooie uitdaging!
Een andere uitdaging is in de komende jaren de vergrijzing binnen de keukenretail en de opvolgingsproblematiek, met gevaar voor verlies van knowhow. Met daarbij dus ook behoefte aan de opleiding van nieuwe ondernemers en medewerkers. We zullen als organisatie en als ondernemers daar tijd voor moeten uittrekken. En ondernemers hebben het al zo druk… Binnen de branche wordt dit thema nu ook steeds meer opgepakt. Maar we zien vooral dat de ondernemers zelf het belang ervan inzien, zoals dat bij een aantal van onze leden al gebeurt. Samen zullen we ons als organisatie op de toekomst moeten richten, onze koers bepalen en constant alle aandachtsvelden evalueren.”
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2019 - november | Pagina(s) 12
Categorie: Keukenontwerpers
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google