Doe-het-zelf branche zet in op duurzaamheid
 
Gezamenlijke campagne VWDHZ en Milieu Centraal
Om consumenten te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning, of dat nou een huur- of een koophuis is, start de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelf-branche (VWDHZ) samen met Milieu Centraal en Communication Concert, een meerjarige campagne.
 
Op dit moment is de VWDHZ nog in gesprek met de overheid over een subsidiebijdrage om het doe-het-zelven ten bate van duurzaamheid extra interessant te maken. De VWDHZ en Communication Center pleiten bij kabinet en parlement voor een financieel steuntje in de rug van de doe-het-zelver, bijvoorbeeld door materiaalkosten te subsidiëren. Het zou hier moeten gaan om een eenvoudig uitvoerbare, laagdrempelige landelijke subsidieregeling waar zowel woningeigenaren als huurders een beroep op kunnen doen.

“Veel dingen die de overheid graag wil zijn voor het gros van de mensen best een duur verhaal. Neem zonnepanelen, of het isoleren van je vloeren. Wanneer je dat door een vakman laat doet is de terugverdientijd zo’n acht jaar, doe je het zelf dan kun je je vloerisolatie al met een jaar of twee terugverdienen. Dat is aantrekkelijk en maakt het ook voor huurders interessant.” Aldus Harm-Jan Stoter, ceo Intergamma, hier aan het woord in zijn rol als voorzitter van de VWDHZ.

Hulp en subsidie
De doe-het-zelf-branche gaat inzetten op twee onderwerpen. In de eerste plaats: hulp bieden. “We werken samen met Milieu Centraal, zodat we komen met oplossingen die bewezen werken. Het is één van de grote problemen van dit moment. Als je als consument wat wilt doen aan het verduurzamen van je woning, krijg je allerlei adviezen, maar die zijn niet allemaal even goed zelf uit te voeren. Wij willen met oplossingen komen die echt bruikbaar zijn. Daarnaast is ons tweede speerpunt het krijgen van subsidie. Wanneer je nu als consument in aanmerking wilt komen voor overheidssubsidie, moet je twee dingen in je woning aanpakken met behulp van een vakman. Het is op dit moment zo dat wanneer je twee dingen doet, bijvoorbeeld HR++ glas laten plaatsen door een vakman en zelf je vloer isoleren, dan krijg je geen subsidie. Dat moet veranderen.”

De overheidsplannen voor klimaat, energie en circulair bouwen zijn op dit moment inderdaad gericht op de professionele branches van aannemers en installateurs. De eigenaar/bewoner krijgt hierbij vooral de rol als opdrachtgever van energiemaatregelen aan de woning. Ga je zelf aan de slag, dan zijn de kosten op dit moment volledig voor eigen rekening, zonder tegemoetkoming in de vorm van subsidie. Met de juiste ondersteuning in de vorm van informatie, instructie en materiaal kan een bewoner veel onderdelen van woningaanpassingen zelf doen zonder een professional in te schakelen. Geholpen zelfredzaamheid drukt de kosten voor consumenten ten opzichte van het uitbesteden van werkzaamheden. Bovendien is zelf klussen een van de oplossingen voor het aanhoudende tekort aan beschikbare arbeidskrachten in de bouw, zo laat de VWDHZ in zijn bericht over de op handen zijnde campagne weten. “Wij maken ons er hard voor dat dit verandert. Dat je als consument dus gewoon subsidie krijgt, ongeacht of je het laat doen of zelf doet. De miljoenen klussende woonconsumenten kunnen fors bijdragen aan het dichterbij brengen van de klimaatdoelen”, aldus Stoter.

Isoleren
De VWDHZ en haar partners zien in de overheidsplannen voor klimaat, energie en circulair bouwen kansen, door samen met klussende bewoners aan de slag te gaan, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Er zijn volop doe-het-zelf mogelijkheden, zoals isoleren, energiezuinige verlichting en apparaten installeren die direct blijvend bijdragen aan minder energieverbruik en een beter milieu. Het gaat om door experts van Milieu Centraal geselecteerde maatregelen waarvan bewoners achteraf geen spijt zullen krijgen. “Wij zetten onder meer zwaar in op isoleren. Alles wat je isoleert houdt warmte binnen, wat direct effect heeft. Het is een goede manier van verduurzamen die daadwerkelijk bespaart én behapbaar is voor de doe-het-zelver.”

In samenwerking met Milieu Centraal wordt er een branchebreed keurmerk ingevoerd, waaraan de consumenten straks in alle bouwmarkten duurzame producten en/of oplossingen eenvoudig kan herkennen. “Milieu Centraal fungeert hierbij als een soort TNO. Zij checken of de oplossingen die wij als VWDHZ bedenken ook werkelijk duurzaam zijn. En zij beoordelen de terugverdientijd, zodat je als consument zeker weet dat wat er gezegd wordt ook echt klopt.”

Samen en ieder voor zich
Hoewel de campagne gezamenlijk wordt ingezet door de bij VWDHZ aangesloten bouwmarkten, staat het de doe-het-zelf ketens afzonderlijk vrij ook zelf te communiceren met de consument en individueel campagne te voeren. De mogelijkheid tot onderscheid blijft dus. Harm-Jan Stoter: “We denken los van elkaar na over de manier waarop we dit invullen. We gaan het allemaal op onze eigen manier doen, die past bij de afzonderlijke formules. Maar de basis is de gezamenlijke campagne, waarmee we ons met elkaar inzetten voor de doe-het-zelvende consument.”

De consument kan ook nieuwe diensten en producten verwachten, zoals apparatuur om zelf warmtelekken in gevels op te sporen. Innovaties hiervoor worden in de komende maanden ontwikkeld en getest. Medewerkers van de bouwmarkten zullen worden getraind en geïnstrueerd om duurzaam doe-het-zelven te ondersteunen, met persoonlijk advies als standaard.

Draagvlak vergroten
De initiatiefnemers nodigen andere belanghebbende (consumenten)organisaties, fabrikanten, leveranciers, makelaars en woningcorporaties uit om mee te doen. Hoe meer draagvlak, hoe meer succes. Die eensgezindheid is winst voor de consument, want het betekent dat de kwaliteit van klusinformatie en de communicatie erover verder wordt verbeterd. Hoe iemand een duurzame klus tot een goed einde brengt wordt straks overal op dezelfde wijze uitgelegd. Milieu Centraal draagt zorg voor de kwaliteit van deze informatie.
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2019 - oktober | Pagina(s) 12
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Is internet belangrijk voor uw bedrijf?