DMG gaat in beroep tegen boetes beursacties
 
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Keukencentrum Mandemakers, Brugman Keukens en Keukenconcurrent boetes van in totaal 1.000.000 euro opgelegd. De Mandemakers Groep gaat hier echter tegen in beroep, zo legt Robert Coppens, directeur DMG Keukens uit aan vakblad KIM.
 
“De boetes zijn opgelegd voor het misleiden van consumenten tijdens de verkoop van keukens op beurzen tussen 2015 en 2017”, zo verklaart het ACM. “Het formulier dat Keukencentrum Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, consumenten lieten ondertekenen gaf ten onrechte de indruk dat consumenten verplicht waren een keuken te kopen. De boetes van Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent zijn verhoogd met 50 procent omdat zij het onderzoek van de ACM hebben belemmerd.”

Reactie Robert Coppens
“Het gaat eigenlijk om een strikt juridisch geschil”, zo geeft Robert Coppens, directeur DMG Keukens aan in een reactie aan vakblad KIM. “De drie bedrijven hebben ieder een boete opgelegd gekregen van 250.000 euro. De boetes zijn opgelegd omdat de drie bedrijven op beurzen in de jaren 2015, 2016 en deels in 2017 verkeerde formulieren zouden hebben gebruikt. Hoewel de formulieren in de praktijk nooit tot problemen leidden, hebben de bedrijven de gebruikte formulieren conform het verzoek van de ACM direct aangepast.”
Van het belemmeren van het onderzoek is volgens Robert Coppens nooit sprake geweest. “Voor Keukencentrum Mandemakers en Keukenconcurrent is de initiële ACM-boete met 125.000 euro verhoogd omdat zij het onderzoek van ACM zouden hebben belemmerd door de ACM niet met beursmedewerkers te laten spreken. Alle bedrijven hebben echter volledig meegewerkt en alle gevraagde informatie verstrekt. Het spreken van beursmedewerkers zonder dat duidelijk was wat de bedrijven werd verweten, vonden zij te ver gaan. Zij stelden dan ook aan de ACM voor om éérst de directeuren te spreken en, indien de ACM het daarna nog nodig achtte, de beursmedewerkers. Echter, nadat het gesprek met de directeuren had plaatsgevonden, heeft de ACM nooit meer om een gesprek met de beursmedewerkers gevraagd.
Laten we duidelijk zijn: als wij in strijd met de wet zouden hebben gehandeld, zouden wij een boete accepteren. In dit geval delen wij niet de mening van de ACM en vinden wij de opgelegde boetes, ook als we wel tegen de wet in zouden hebben gehandeld, buiten iedere proportie. De bedrijven zullen in bezwaar gaan tegen de boetebesluiten en zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.”

Getekende verklaring
Dit juridische geschil levert daarnaast echter ook interessante aspecten op. Gelden bijvoorbeeld bij het kopen van een keuken -of een getekende verklaring daarvoor- op een beurs dezelfde voorwaarden als bij de aanschaf in een winkel? Of is die situatie op een beurs vrijblijvender en gaat het daar alleen om een niet-bindend aanbod? En daarnaast geldt natuurlijk de vraag of het wel of niet een goede zaak is om consumenten bij een eerste contact in een winkel of op een beurs al een verklaring te laten tekenen.
 
 
Delen
 
Categorie: Retailformules
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google