Klik voor foto Klik voor foto Klik voor foto
 
Organisaties zijn krachtig én kwetsbaar
 
Er wordt gerammeld aan de poort
Het aantal ondernemers dat zich heeft aangesloten bij een retailorganisatie kende in de afgelopen decennia een voortdurende groei. Eerst vooral in de keukenbranche, maar inmiddels ook in de badkamerbranche. De retailorganisatie heeft en biedt ‘power’. Maar wordt er al ‘gerammeld aan de poort’ van deze structuur, door concurrenten met andere business modellen?
 
De enorme toename van het aantal inkoop- en marketingorganisaties in de keuken- en badkamerwereld, met bovendien een continu groeiend aantal leden, laat zien dat het lidmaatschap van een organisatie steeds meer als onmisbaar wordt beschouwd. En die leden zien de aansluiting bij zo’n organisatie ook niet meer alleen als belangrijk voor de inkoop en de gunstige bonussen. Het aloude adagium ‘samen sta je sterk’ geldt zeker voor de keuken- en badkamerwereld.

Vrijblijvendheid
De retailorganisaties zijn echter tevens kwetsbaar. Om te beginnen is er de al jarenlang bestaande
discrepantie tussen wat retailorganisaties aanbieden en datgene dat de individuele ondernemer daadwerkelijk daaruit overneemt. Een citaat uit een KIM-editie uit het jaar 2006 (!), waarin een inkoop- en marketingorganisatie voor de keuken- en badkamermarkt het als volgt formuleerde: “Ons concept is voor onze handelspartners volledig vrijblijvend. We zijn immers een organisatie van zelfstandige ondernemers. Men zal dus alleen iets aannemen, wanneer men het voordeel daarvan inziet. Je moet ons zien als een soort grote boekenkast. Daarin leggen we allerlei concepten en mogelijkheden. Voor de ene ondernemer is de showroomfinanciering een belangrijk facet, voor de ander het showroomconcept en voor anderen weer de automatisering of de marketingondersteuning. Iedereen heeft de keuze om gebruik te maken van onze diensten.” Natuurlijk doen de organisaties er alles aan om dit kwetsbare aspect te beperken. Het stimuleren van kernassortimenten, centrale verrekeningsystemen, het opzetten van franchiseformules... Maar de zelfstandige ondernemer zal -13 jaar later- nog steeds alleen iets aannemen, wanneer hij of zij (veelal op korte termijn) het voordeel daarvan inziet. De individuele ondernemer zal echter daadwerkelijk gebruik moeten gaan maken van die ‘boekenkast’ met concepten, knowhow en gegevens die door zijn organisatie worden aangereikt. Zeker gezien de bedreigingen, waarvan we hier een tweetal noemen.

Strijd om data
De strijd lijkt in de nabije toekomst onder meer te gaan om data: klant-, product- en marktgegevens. Prof. Frans Feldberg, hoogleraar aan de VU, waarschuwt in het recent verschenen Vlehan jaarverslag: “Er zijn momenteel partijen die over veel data beschikken. Denk aan internetbedrijven als Amazon; maar ook aan toepassingen als Alexa en Siri. De vraag is: Welke partij maakt anderen in de branche straks overbodig? Data en kunstmatige intelligentie hebben steeds meer invloed op het businessmodel en hoe je als organisatie waarde creëert, levert en vasthoudt. De vraag is in hoeverre je als organisatie bent ingericht om door middel van data en kunstmatige intelligentie je klant daadwerkelijk beter te begrijpen. Ben je dat niet, dan is de kans groot dat een andere partij een full servicemodel ontwikkelt en de klantrelatie overneemt.” Hij zegt dit in het kader van de witgoedmarkt. Maar diezelfde vraag zullen ook de ondernemers en retailorganisaties binnen de keuken- en badkamermarkt zich moeten stellen.
Daarbij speelt ook de globalisering een rol; niet alleen als kans maar ook als bedreiging. Diverse grote retailorganisaties -en met name ook producenten- behoren tot internationale organisaties die gebruik maken van dito onderzoekbureaus. Bij het verzamelen van data zal echter niet alleen Europees of wereldwijd gekeken moeten worden. Juist specifieke gegevens over de Nederlandse markt en consument zijn onmisbaar.

Strijd online
Vervolgens is er de strijd rondom ‘clicks or bricks’. Het is momenteel nog niet zo dat complete keukens en badkamers online verkocht worden. Een bezoek aan de showroom blijft voor de consument van groot belang. Maar, zoals innovatie-expert Menno Lanting tijdens de jaarvergadering van MHK Nederland waarschuwde: “Zeg niet te snel dat digitaal bestellen niet voor jouw branche geldt. Datzelfde werd tien jaar geleden gezegd vanuit de kledingbranche. En tot voor kort had de levensmiddelenhandel diezelfde mening; sindsdien zijn bedrijven als Picknick ontstaan.” De uitspraak ‘keukens -of complete badkamers- worden niet online verkocht’ zal voor veel ondernemers een uitdaging zijn. “Uw marge wordt dan hun business-model. Dergelijke innovaties komen vaak van buiten een branche zelf, zeker nu branches vervagen.” Een concreet voorbeeld is de virtual reality- en online winkelen app die Ikea recent aankondigde. Samenwerking en het delen van kennis is binnen de keuken- en badkamerbranche niet meer alleen noodzakelijk; het moet zelfs een vanzelfsprekendheid worden.
 
 
Delen
 
STS• Sanitair & Tegel Specialist | 2019 - juni | Pagina(s) 14
Categorie: Retailformules
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Welke gevolgen heeft de komst van Amazon?