De keukenconsument blijft positief
 
Bereidheid om keuken te kopen
Afgelopen jaar was de keukenbranche hét groeisegment binnen de woonretail. Ook eind 2018 gaf een stijgend percentage ondervraagde consumenten aan van plan te zijn in de komende 12 maanden in hun keuken te investeren (Bron: Qudata). Wanneer de consumenten inderdaad aan dit voornemen vasthouden, dan kan deze tendens zich ook in 2019 nog positief voortzetten.
 
Gekochte keukens
Keukenspeciaalzaken noteerden vorig jaar gemiddeld 2,8 procent meer omzet en dat zorgde voor de positieve eindstand voor de woonbranche in 2018, zo was de conclusie van INretail. Die trend zien we heel duidelijk binnen de onderzoeken van researchbureau Qudata, wanneer we kijken naar het percentage van de respondenten vanuit het consumentenpanel dat aangeeft een keuken te hebben gekocht. Het percentage dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden een keuken te hebben gekocht, is tussen 2016 en eind 2018 met meer dan een kwart gestegen.

Van plan te kopen
Nog interessanter is het om te kijken naar het percentage respondenten dat in de Qudata-onderzoeken aangeeft van plan te zijn in de komende 12 maanden een keuken te kopen. We zien ook hier een stijgende lijn. Het percentage respondenten dat aangeeft van plan te zijn in de komende 12 maanden een keuken te kopen, is tussen 2016 en eind 2018 met eenderde gestegen. Dat leverde goede verwachtingen op voor het eerste halfjaar van 2019. Cijfers van het CBS bevestigen dit inderdaad. Keukens behoren tot het woonsegment met de hoogste omzetstijging in januari en februari van 2019.

Apparatuur
Dezelfde ontwikkeling zien we binnen de verkoop van keukenapparatuur. Ook daar zien we in de cijfers van Qudata Markt- & Trendanalyses over de afgelopen drie jaar een stijgende lijn. In het najaar van 2016 gaf 22 procent van de ondervraagde consumenten aan, in de afgelopen 12 maanden keukenapparatuur te hebben aangeschaft. Dat percentage nam daarna in het eind van 2018 nog toe tot boven de 25 procent. (Bron: Qudata)

Vervangen
Ook in de plannen van de consument komt die toenemende behoefte, om in de komende 12 maanden nieuwe keukenapparatuur aan te schaffen, naar voren. Dat percentage nam in de afgelopen drie jaar eveneens duidelijk toe, zo blijkt uit de gegevens van Qudata. Daarbij voegen zich uiteindelijk natuurlijk ook nog diegenen die dat niet gepland hadden, maar wel nieuwe apparatuur aanschaffen omdat de oude (defecte) apparatuur vervangen moet worden.

Keukens, dhz en vloeren
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) kwam in april jl. met cijfers over de eerste maanden van 2019: “De winkels in keukens, doe-het-zelfartikelen en vloeren (+9,8 procent), en de winkels in meubels en woninginrichting realiseerden in februari 2019 de grootste omzetstijging (+7,2 procent). In januari was dat ook het geval. De omzet van de winkels in non-food groeide in februari in totaal met 5,7 procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.” (Bron: CBS)

Online omzet
Hoewel de verkoop van keukens niet het meest onder druk staat van online-activiteiten, is het toch goed om even te kijken naar de ontwikkelingen binnen die markt, volgens het CBS. “De online omzet was in februari 16,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels hebben 11,3 procent meer omgezet. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met 26,5 procent.” (Bron: CBS)
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2019 - juni | Pagina(s) 24
Gerelateerde bedrijven
Vertaal via Google
Uw mening
Merkt u wel eens dat uw klanten rechtstreeks in China kopen?