“Hoe meer insecten er zijn hoe beter het voor ons is”
 
Patrick van Loosbroek, Unilux
“Als de insectenbevolking echt uitsterft, wordt de basis van de voedselketen onderuit geslagen. Op korte termijn heeft dat direct gevolgen voor insecteneters, zoals vogels. Op de lange termijn zet het de volledige natuur op z’n kop. In China heb je al hele provincies waar ze met de hand bloemetjes moeten bestuiven, omdat daar door het gebruik van bestrijdingsmiddelen inmiddels alle insecten zijn verdwenen.”
 
Unilux-directeur Patrick van Loosbroek kan er ondertussen alles over vertellen. Wist ik bijvoorbeeld dat de insectenpopulatie in de afgelopen jaren met 75% is afgenomen? Het is iets wat weinig mensen zich lijken te realiseren. De eerste gedachte is nog steeds vaak: ‘Minder insecten? Fijn, dan hebben we er ook minder last van. Bovendien, hoe erg is het eigenlijk: minder irritant zoemende muggen als je ’s avonds in je bed ligt. Minder vieze vliegen die op je bord komen zitten als je gezellig buiten aan de barbecue zit. En 75% minder? Dat is wel een heel groot getal. “Als je vroeger met je auto op pad ging op een mooie zomerdag, moest je daarna standaard je autoruit schoonboenen. Dat is tegenwoordig niet meer nodig.” Het zijn dat soort voorbeelden die het bericht over de schrikbarend afnemende insectenbevolking ineens werkelijkheid maken. Want inderdaad, je kunt tegenwoordig gewoon naar Zuid Europa rijden zonder onderweg met water en spons aan de slag te moeten. Terug naar de vraag: waarom moeten we ons zorgen maken over de afname van het insectenvolkje. En waarom zet Unilux hier zo voor in?

Bewustwording
In de eerste plaats hebben insecten een belangrijke rol in de voedselketen. Een afnemende insectenpopulatie heeft direct gevolgen voor insecteneters, heel concreet: betekent op termijn minder vogeltjes inonze tuin. Bovendien, zo geeft Van Loosbroek aan: “Elk insect heeft een rol. Sowieso als voedsel, maar het gaat verder dan dat. Kevers bijvoorbeeld zorgen voor het opruimen van organisch afval. Als iets geen functie heeft in de natuur, dan speelt het ook geen rol. Dat het aantal insecten drastisch afneemt, is echter niet iets wat de natuur zelf veroorzaakt. Dat komt echt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen.” Een paar jaar geleden heeft Unilux zich aangesloten bij landelijke initiatieven die met name bijdragen aan het instandhouden van de bijenbevolking in ons land; het voorkomen van ziektes die er in het verleden waren en ervoor zorgden dat het volkje bestuivers in rap tempo dreigde uit te sterven. Het gevolg van het gebruik van verdelgers. Wat iets is waar we allemaal in meer of mindere mate aan meedoen. “Het moet beginnen met bewustwording bij de consument. Kijk eens wat je thuis in je kast hebt staan. Wat gebruik je als je last hebt van muggen of van vliegen? En zijn er alternatieven? Bestrijdingsmiddelen hebben vaak een veel langere en bredere uitwerking dan alleen het verdrijven van die vlieg die irritant rondzoemt in je woonkamer. Zeker buiten is er met bestrijdingsmiddelen sprake van een langdurig negatief effect.”

Hor versus spuitbus
Voor horrenfabrikant Unilux is het antwoord op de vraag ‘wat is het alternatief’ eenvoudig; met een hor zorg je er immers voor dat insecten überhaupt niet binnenkomen. “Onze concurrent is de spuitbus in de winkelschappen. Het is niet zo dat wij met de hor de ultieme oplossing bieden, dat zit ‘m in gedrag. Maar met onze horren kunnen wij wel een deel van de oplossing bieden.” Dat gedrag, de bewustwording als het gaat om onze wereld en de rol die insecten daarin spelen, wordt gelukkig langzaamaan wel beter. Patrick: “Ik denk dat mensen er meer dan voorheen mee bezig zijn. Misschien leeft het in ons bedrijf wat meer dan bij de gemiddelde Nederlander, maar juist dan is het vanuit Unilux goed mensen daarin mee te nemen. Denk eens na voor je insecten elimineert, besef dat het gevolg groter is dan de oplossing op dat moment.” Hij voegt daaraan toe: “Natuurlijk, ik wil eerlijk zijn, voor ons is het instand houden van onze insectenpopulatie ook iets om commercieel uit te nutten. Hoe meer insecten er zijn hoe beter het voor ons is. Los van de commercie is dit een onderwerp dat bij ons past. Wij hebben wat met insecten. Het ligt dus ook voor de hand er commercieel wat mee te doen. Daarnaast willen we onze kennis over dit onderwerp oprecht graag delen. Het probleem is groter dan het bedrijf, dat overstijgt het zakelijk belang.”

Positief is, dat het communiceren over de afnemende insectenbevolking ook werkelijk effect heeft. Met name als het gaat om bijen, is het bij het grote publiek steeds bekender dat de bij wordt bedreigd in zijn bestaan. “Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes is wel bekend, al is het verhaal al lang niet meer zo mooi als het ooit was. Bestrijdingsmiddelen waren één van de grootste veroorzakers van het feit dat de bijen in hun korf verzwakten. Door daar ter bescherming van de bijen zorgvuldiger mee om te gaan, zien we de bijenbevolking weer gezonder worden. De ziektes zijn er grotendeels uit. Nu moeten we er voor zorgen dat het onderwerp zo breed mogelijk onder de aandacht blijft. Erover blijven spreken en communiceren, om te voorkomen dat we teruggaan naar waar we vandaan komen. Daar dragen we als Unilux graag aan bij.”

Boodschap voorop
En dus blijft Unilux communiceren over het belang van het instand houden van de bij. De nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen, de toegevoegde waarde van horren. “Bezind eer ge begint. Die boodschap willen we ook aan onze dealers meegeven. We hopen dat er meer aandacht komt voor het doel en effect van horren. Daar dragen we aan bij met technische en commerciële trainingen. Ook sociale media maakt daar deel van uit, het zijn kanalen waarop je je boodschap uitdraagt.” In de communicatie van Unilux zal deze boodschap steeds meer op de voorgrond komen te staan, terwijl het product juist meer op de achtergrond komt. Bovendien, zo geeft Van Loosbroek aan: “Wij staan er ook voor open om deze boodschap met collega-leveranciers uit te dragen. We zijn niet de enige die horren leveren en ik heb liever dat de consument bij een collega een hor koopt dan in de supermarkt een spuitbus. We hebben een gezamenlijk belang in de branche.” Concrete gesprekken met branchecollega’s heeft hij hierover nog niet gevoerd, maar hij staat ervoor open en is ook bereid hierin initiatief te nemen, om de boodschap verder uit te rollen. “Dat voelt als een morele verplichting. Als je van anderen, zoals de consument, bepaalde verwachtingen hebt, dan kun je zelf niet achter blijven. Het is onze ambitie vanaf komend seizoen meer planmatig in te zetten op onze boodschap.”

“We offeren de natuur op voor commercie. Dat gebeurt met alles”, aldus Van Loosbroek. “Niemand wil zijn commercieel belang schaden, maar je kunt je afvragen in hoeverre we onszelf qua gezondheid te kort doen op lange termijn. Dat geldt op meerdere gebieden: hoe we omgaan met plastic, de opwarming van de aarde en tal van issues meer. Wij trekken ons met name de rol van insecten aan, ook omdat het commercieel hout snijdt. Iedereen snapt het, dat wij die boodschap communiceren en de aanval inzetten op onze concurrent de spuitbus. Die boodschap sluit aan bij ons product.”

Nieuwkomer Soft Fit
Unilux produceert op jaarbasis rond 200.000 horren in zo’n 9 varianten. Daar komt nu de nieuwe ‘Soft Fit’ hor bij. Deze gaat als het aan Van Loosbroek ligt op termijn een bestaand product vervangen, afhankelijk van de ontvangst bij klant. (Voor uitgebreide informatie over de gepatenteerde Unilux Soft Fit hor: zie kader) De nieuwe hor is sinds enkele weken in productie en wordt goed ontvangen in de markt. “De vakspecialist herkent meteen de voordelen van het product. Oké, onze nieuwkomer is een stukje duurder, maar het meet- en montage risico is veel kleiner en voor de consument is het grote voordeel dat het raam gewoon op slot kan. Doordat de soft fit hor met zijn flexibele rand naadloos aansluit, past deze in elk kozijn. Bovendien is het product mooier geworden. Het gaas kan strakker ingespannen worden, daarbij is de Soft Fit hor ook platter geworden in vervoer; hij neemt maar 1/3 van de ruimte in ten opzichte van zijn voorgangers. Dat betekent een logistiek voordeel en een verbetering voor het milieu.”

Feedback monteurs
Van Loosbroek hecht er waarde aan te vertellen, dat de nieuwste hor van Unilux een mooi voorbeeld is van wat zij als fabrikant terugkrijgen vanuit de markt. “Tijdens trainingen spreken wij de monteurs die in hun dagelijkse praktijk met onze producten werken. Die praktijkervaringen zorgen ervoor dat wij onze producten kunnen verbeteren. Wij hebben nu iets nieuws bedacht, maar eigenlijk hebben zij het bedacht.” En zoals zo vaak met innovaties, zijn het de simpelste vernieuwingen die de beste blijken te zijn. “De Soft Fit is eigenlijk een heel simpele, maar zeer nuttige ontwikkeling. Tot stand gekomen dankzij de inbreng van de monteurs, die inmiddels hun eerste enthousiaste ervaringen met ons delen.”
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2019 - mei | Pagina(s) 18
Categorie: Gaas en hor
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Wat betekent de corona-crisis voor uw bedrijf?