Forse omzetgroei is voorbij
 
Grote verschillen per segment
De consumptieve bestedingen van de Nederlandse huishoudens nam afgelopen jaar nog toe. Maar de omzet van de woonbranche als geheel bleef daarbij achter. “De forse omzetgroei die de gevestigde woonbranche afgelopen jaren telkens noteerde, is voorbij”, constateert ook INretail. Bovendien zijn er grote verschillen per regio en per branchesegment.
 
Grote verschillen
De omzet van de Nederlandse woonbranche nam afgelopen jaar licht toe, met 0,2 procent. Er waren binnen de segmenten echter grote verschillen. De keukenbranche liet een groei van 2,8 procent zien en woningtextielverkopers hielden de omzet van 2017 ook in 2018 vast. Gemengde zaken verloren echter 1,1 procent omzet en meubelzaken en slaapspeciaalzaken zelfs respectievelijk 1,9 procent en 4 procent. INretail: “De omzet van de woonbranche was in het vierde kwartaal van 2018 nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2017.”

Consumptiegroei
De consumptieve bestedingen van de Nederlandse huishoudens namen in 2018 toe met maar liefst 2,5 procent. Dat is nog iets meer dan in de drie voorgaande jaren, toen de consumptie van de huishoudens ook al groeide namelijk jaarlijks met 1,7 tot 1,9 procent. Afgelopen jaar nam de groei toe met 2,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS uit februari 2019.
"Nederlanders gaven vooral geld uit aan de duurdere spullen", aldus het CBS. "Dat zijn zaken waar tijdens de crisis minder geld voor was. De groei van de consumptie strookt met de groei van de werkgelegenheid.”

Verwachting 2019
Naar verwachting zal de omzet van de woonbranche als geheel in 2019 drie procent minder zijn dan afgelopen jaren, aldus INretail. “Net als vorig jaar speelt nog steeds de overspannen situatie op de huizenmarkt en wordt het woonaanbod via steeds meer verschillende kanalen aangeboden. Waarschijnlijk zullen 7 procent minder huizen van eigenaar wisselen. Minder nieuwbouwhuizen worden opgeleverd dan waar vraag naar bestaat čn de huizenprijzen zullen gemiddeld ook nog eens zo’n 6 procent stijgen.”

Werkgelegenheid
De groei van de werkgelegenheid zet zich in 2019 nog steeds voort. “Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen”, geeft het CBS aan. “In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 312.000.” Dat zijn er vrijwel evenveel als in november 2008, net voor de crisis. Toch is het werkloosheidspercentage met 3,4 nu lager dan toen (3,6), aangezien de beroepsbevolking sindsdien gegroeid is.

Consumentenvertrouwen
In het afgelopen halfjaar zien we, dat er sprake is van een dalend consumentenvertrouwen. “De stemming onder consumenten is in maart 2019 voor de achtste maand op rij negatiever dan een maand eerder”, meldt het CBS. “Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt uit op -4. Het oordeel over het economisch klimaat is negatiever. Ook de koopbereidheid daalt een fractie.” Maar met deze stand van -4 ligt het consumentenvertrouwen nog wel ongeveer op het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit: + 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013: op - 41.

Regionale verschillen
INretail voorziet dat er steeds meer regionale verschillen gaan ontstaan in de omzetontwikkeling. “In gebieden waar de huizenmarkt echt op slot zit, zoals in en rond de grote steden, heeft dit impact op de verkopen van keukens, badkamers en vloeren.” Medio 2018 meldde INretail reeds: “Nieuwe keukens worden net als meubelen en woningtextiel waarschijnlijk vaker buiten dan in de Randstad geleverd: andere regio’s noteerden in het eerste kwartaal een hogere omzetgroei. Dat varieerde van 3,7 procent (regio oost) tot 5,2 procent (regio zuid). De woningmarkt die in de Randstad op slot raakt, is de belangrijkste oorzaak van het feit dat de omzet in de Randstad achterblijft, met een groei van 1,3 procent.”
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2019 - april | Pagina(s) 10
Categorie: Marktonderzoek
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Merkt u wel eens dat uw klanten rechtstreeks in China kopen?