Keukens zorgen voor plus in wonen
 
Huizenmarkt is bedreiging
De stevige omzetgroei die de woonbranche afgelopen jaren steeds kon melden, is voorbij, zo blijkt uit de INretail Woonmonitor. De keukenbranche noteerde vorig jaar echter wel enkele procenten meer omzet en dat zorgde voor de positieve eindstand voor de woonbranche als geheel.
 
Keukenzaken plussen
Ook de keukenzaken kenden in 2018 niet meer een spectaculaire omzetgroei van 10 of meer procent. Maar bovenop die gestapelde groei in de afgelopen jaren, kwam toch opnieuw een omzetplus van 2,8 procent. Per kwartaal waren er wel opmerkelijke verschillen. In het eerste kwartaal groeide de omzet nog met ruim 11 procent, maar het derde kwartaal gaf een daling van 10 procent te zien. Uiteindelijk was het jaarresultaat dus toch nog positief.

Woonbranche als geheel
Terwijl de keukenbranche een groei van 2,8 procent liet zien, was dat bij de andere marktsegmenten anders. Woningtextielverkopers hielden de omzet van 2017 ook in 2018 vast. Gemengde zaken verloren 1,1 procent omzet en meubelzaken en slaapspeciaalzaken zelfs respectievelijk 1,9 procent en 4 procent. “De forse omzetgroei die de gevestigde woonbranche afgelopen jaren telkens noteerde, is voorbij”, constateert INretail dan ook. “De omzet van de woonbranche was in het vierde kwartaal van 2018 nagenoeg stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2017.”

Consumptiegroei
De consumptieve bestedingen van de Nederlandse huishoudens namen in 2018 toe met maar liefst 2,5 procent. Dat is nog iets meer dan in de drie voorgaande jaren, toen de consumptie van de huishoudens ook al groeide namelijk jaarlijks met 1,7 tot 1,9 procent. Afgelopen jaar nam de groei toe met 2,5 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS uit februari 2019.
"Nederlanders gaven vooral geld uit aan de duurdere spullen", aldus het CBS. "Dat zijn zaken waar tijdens de crisis minder geld voor was. De groei van de consumptie strookt met de groei van de werkgelegenheid.”

Verwachting 2019
Naar verwachting zal de omzet van de woonbranche als geheel in 2019 drie procent minder zijn dan afgelopen jaren, aldus INretail. “Net als vorig jaar speelt nog steeds de overspannen situatie op de huizenmarkt en wordt het woonaanbod via steeds meer verschillende kanalen aangeboden. Waarschijnlijk zullen 7 procent minder huizen van eigenaar wisselen. Minder nieuwbouwhuizen worden opgeleverd dan waar vraag naar bestaat čn de huizenprijzen zullen gemiddeld ook nog eens zo’n 6 procent stijgen.”

Consumentenvertrouwen
In het afgelopen halfjaar zien we, dat er sprake is van een dalend consumentenvertrouwen. “De stemming onder consumenten was in januari 2019 voor de zesde maand op rij minder positief dan een maand eerder”, zo meldt het CBS. “Het consumentenvertrouwen daalt 8 punten en komt uit op 1. Het oordeel over het economisch klimaat is minder positief. Ook de koopbereidheid is lager.” Maar met deze stand van 1 ligt het consumentenvertrouwen nog wel boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar; dat was namelijk - 3. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit: + 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013: op -41.

Regionale verschillen
INretail voorziet dat er steeds meer regionale verschillen gaan ontstaan in de omzetontwikkeling. “In gebieden waar de huizenmarkt echt op slot zit, zoals in en rond de grote steden, heeft dit impact op de verkopen van keukens, badkamers en vloeren.” Medio 2018 meldde INretail reeds: “Nieuwe keukens worden net als meubelen en woningtextiel waarschijnlijk vaker buiten dan in de Randstad geleverd: andere regio’s noteerden in het eerste kwartaal een hogere omzetgroei. Dat varieerde van 3,7 procent (regio oost) tot 5,2 procent (regio zuid). De woningmarkt die in de Randstad op slot raakt, is de belangrijkste oorzaak van het feit dat de omzet in de Randstad achterblijft, met een groei van 1,3 procent.”
 
 
Delen
 
KIM• Keuken & -Interieur Magazine | 2019 - maart | Pagina(s) 28
Categorie: Economie
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google