Doehetzelf-branche heeft nieuwe CAO
 
De Vereniging Winkelketens Doe-het-zelf-branche (VWDHZ) heeft met FNV en CNV Vakmensen een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. Partijen hebben het bereikte akkoord aan hun achterbannen voorgelegd, die daarmee hebben ingestemd. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2017, looptijd is tot 1 mei 2020.
 
 
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema naar de toekomst toe. Werknemers moeten gezond kunnen blijven doorwerken. Daarvoor zal een samenhangend pakket met onder meer beheersing van verzuim, werkdruk, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktoriëntatie van werknemers verder worden uitgewerkt. Om projecten hiervoor te financieren en de vakopleiding DHZ actueel te houden, wordt de bijdrage aan het Sociaal fonds verhoogd van 0,1% naar 0,2%. Erik Honkoop van CNV Vakmensen stelt: “Met een goede vakopleiding investeer je in de toekomst van je medewerkers. Naast het loon en de aanpak van de werkdruk is dat het belangrijkste winstpunt.” Naast eenmalige aanpassing van het loongebouw, die een structureel positief effect op de lonen heeft, stijgen de lonen gedurende de looptijd op drie momenten. In novbember voor werknemers vanaf groep 2 met 2,5%, per 1 juli 2019 met 2,5% en per 1 februari 2020 worden de lonen nogmaals verhoogd met 0,5%. Een nadrukkelijke wens van werkgevers was het verlagen van de toeslag op zon- en feestdagen. Dit gebeurt in twee stappen (75% en 50%) mwordt gedaan. Dit wordt voor 1 juli 2019 afgerond. De werkgeversdelegatie laat weten: “Met het akkoord is een mooie basis gelegd om verder te bouwen aan een toekomstbestendige cao. Werkgevers realiseren zich dat gewenste vernieuwingen zorgvuldigheid en tijd nodig hebben. Werknemers hebben daarbij lang gewacht op een verhoging, maar die zal op de eerstvolgende loonstrook zichtbaar zijn.”  
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2018 - november | Pagina(s) 4
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google